2019 was een jaar van records voor de Nederlandse hypotheekmarkt. Dat meldt De Hypotheekshop aan de hand van diverse statistieken.

Vooral in de grote steden bleven de huizenprijzen stevig doorstijgen, aangezwengeld door lage hypotheekrentes. De Hypotheekshop maakte aan het eind van dit jaar de balans op en ontwaarde enkele interessante records.

  • Het rentepercentage op hypotheken lag met een jaargemiddelde van 1,78% historisch laag. Die lage rente zorgt ontegenzeggelijk voor extra stijging van de huizenprijzen.
  • 2019 markeert het hoogste aantal hypotheekaanvragen in de historie. Volgens data van Hypotheken Data Netwerk (HDN) lag het aantal boven de 400.000.
  • Het Kadaster stelt dat de gemiddelde huizenprijs in Nederland uitkomt op €316.000, al zijn er grote verschillen waarneembaar tussen verschillende regio’s. Schaarste van het aantal woningen – door verschillende factoren – is een voorname oorzaak.
  • De gemiddelde prijs van nieuwbouwwoningen tikt net de €400.000 niet aan. Daarmee is een nieuwbouwwoning ver weg voor modale inkomens.

Onrust in de wereld

De belangrijkste reden voor de daling van de hypotheekrentes was de politieke en economische onrust in de wereld. Er waren zorgen over de Italiaanse begroting, de Brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, terwijl de economische groei afnam. Hierdoor zakte de graadmeter voor de hypotheekrente, de rente op de staatsleningen, tussen oktober 2018 en september 2019 meer dan een procent (-1,20%) en werd deze eind mei zelfs negatief. De laatste weken van het jaar kwam de marge op de hypotheekrente weer op hetzelfde niveau als in de periode 2017-2018.

Onder druk van de concurrentie volgen aanbieders over het algemeen de trend op de kapitaalmarkten, zij het met een vertraging van enkele weken. Door alle verlagingen lag het aantal rentewijzigingen door financiers dit jaar ruim 40% hoger dan in de jaren hiervoor. Daarbij treden forse verschillen op in het rentebeleid van geldverstrekkers.

Dieptepunt voor starters

Waar de mogelijkheid voor starters om een woning te kopen in voorgaande jaren al kleiner en kleiner werden, markeert 2019 wat dat betreft een nieuw dieptepunt. Het verschil tussen vraagprijs en maximale hypotheeksom bleef toenemen. Tenzij starters de beschikking hebben over enkele tienduizenden euro’s eigen geld, is een eigen woning ver weg. In oktober werd bekend dat een op de drie starters financiële hulp krijgt van de ouders bij het kopen van een huis. Als klein deel van de oplossing introduceerde BLG Wonen een hypotheek voor ‘duurhuurders’, waarmee leden van deze groep een hogere hypotheek kon krijgen dan de normen eigenlijk stellen.

Bronnen: De HypotheekshopBanken.nl