Vastgoed Actueel Omniplan

Uit onderzoek uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Omniplan onder 1.051 Nederlanders met een hypotheek blijkt dat 17% van de respondenten onvoldoende financieel inzicht heeft in de huidige stand van hun hypotheek. Een op de tien weet niet wanneer de rentevaste periode afloopt. Verder noemt 87% van de respondenten het een vereiste dat hun hypotheekverstrekker online inzicht geeft in de hypotheek.

Uit onderzoek uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Omniplan onder 1.051 Nederlanders met een hypotheek blijkt dat 17% van de respondenten onvoldoende financieel inzicht heeft in de huidige stand van hun hypotheek. Een op de tien weet niet wanneer de rentevaste periode afloopt. Verder noemt 87% van de respondenten het een vereiste dat hun hypotheekverstrekker online inzicht geeft in de hypotheek.

Een op de zes respondenten van het onderzoek geeft aan niet te weten wat de financiële gevolgen voor de hypotheek zijn in het geval er een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden. Vooral jongeren onder de dertig jaar zijn met 29% procent onwetend over de financiële implicaties van onverwachte gebeurtenissen.

Automatisch seintje bij veranderingen

Juist omdat mensen met een hypotheek niet genoeg financiële kennis blijken te hebben, zou advies dat nog beter is afgestemd op de persoon uitkomst kunnen bieden op het moment dat veranderingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de hypotheek. Zestig procent zegt het een goed idee te vinden als de hypotheekverstrekker automatisch een seintje krijgt bij veranderingen in de financiële situatie, wanneer dit leidt tot betere dienstverlening.

Gevolgen van verduurzamen

Daarnaast wil 58% graag (beter) weten wat de financiële gevolgen zijn van het verduurzamen van de woning door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of isolatiemateriaal. “Door klimaatveranderingen en subsidieregelingen overwegen steeds meer mensen hun woning te verduurzamen, maar om tot een goede beslissing te komen, is inzicht in de kosten absoluut noodzakelijk”, aldus Maarten Boddeus van Omniplan.
Met 76% zijn het vooral jongeren onder de dertig die dit inzicht willen hebben. Bij mensen boven de dertig loopt dit gestaag terug om bij zestigplussers uit te komen op 51%.

Bron: Omniplan, InFinance