nieuw energielabel
Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president. - Foto: Rijksoverheid

De invoering van een nieuw energielabel voor woningen wordt toch niet uitgesteld. Dat heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de Tweede Kamer laten weten.

Vorige maand werd een motie in de Kamer aangenomen waarin de minister werd opgeroepen de invoering van het label uit te stellen vanwege de hogere kosten voor huiseigenaren.

De minister heeft de Kamer maandag per brief laten weten dat zij de zorgen om de kosten van het label begrijpt, maar dat zij het label toch per 1 januari wil invoeren. Ollongren zegt zich te blijven inspannen om de kosten van het nieuwe energielabel te beperken.

Kostenstijging acceptabel

De minister vindt de hogere kosten acceptabel “vanwege het belang van betrouwbare en nauwkeurige informatie over de energieprestatie en verbetermogelijkheden van gebouwen”.  Het huidige label kan bij een aantal partijen gratis worden aangevraagd en geregistreerd.

Die marktwerking is precies waar de minister nu ook op hoopt. “Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde kosten van een energielabel met de nieuwe systematiek voor een appartement geschat worden op € 100. Door de grotere omvang worden de kosten van een energielabel voor een eengezinswoning door dit zelfde onderzoek geschat op € 190. Dit betreft gemiddelden en de markt zal zelf de prijs bepalen. Vanuit de sector heb ik informatie gekregen dat eengezinswoningen ook voor 140 euro excl. btw kunnen worden opgenomen en geregistreerd”, schrijft Ollongren.

Aansprakelijkheid bij verkeerd label

In de motie werd de minister tevens verzocht om ervoor te zorgen dat de expert aansprakelijk is indien blijkt dat het energielabel foutief is.

Of in een concreet geval aansprakelijkheid moet worden aangenomen, hangt volgens de minister mede af van de inhoud van contractuele verhoudingen tussen de energieadviseur en opdrachtgever. “Een huurder of koper kan in het geval van een foutief label eventuele schade in de vorm van een te hoge huur- of verkoopprijs en/of hogere energiekosten trachten te verhalen op de verhuurder of verkoper, vaak de opdrachtgever. Deze opdrachtgever voor het energielabel kan op zijn beurt dus eventuele schade verhalen op de energieadviseur zoals voorgaand beschreven.”