Kamer stemt voor maximumprijs energielabel

615
maximumprijs energielabel

De Tweede Kamer wil dat er een maximumprijs komt voor het energielabel. Een meerderheid stemde voor een motie waarin demissionair minister Ollongren (binnenlandse zaken) wordt gevraagd dit te regelen.

De Kamer stelt dat de huidige prijs voor het label veel hoger is dan de €190 die demissionair minister Ollongren eerder beloofde en verzoekt de minister nu concreet om een maximumprijs voor het energielabel te hanteren. Die zou moeten gelden tot 1 januari 2022. Tegen die tijd moet het tekort aan gekwalificeerde energie-adviseurs zijn opgelost en is het naar verwachting ook mogelijk om het energielabel digitaal aan te vragen.

Eind maart protesteerde Vereniging Eigen Huis (VEH) al bij demissionair minister Ollongren tegen de te hoge prijzen van het energielabel. Uit een steekproef van de vereniging bleek toen dat een energielabel voor een woning van 150 m² gemiddeld op € 307 euro uitkwam. Ver boven het door de minister beloofde maximum van € 190 dus. De vereniging verzocht de minister om met de branche naar oplossingen te zoeken, die per direct de betaalbaarheid van het energielabel vergroot en tegemoetkomt aan de beloftes die zijn gemaakt. De minister kondigde toen aan een marktconsultatie te houden.

‘Snel een kwalitatief, betaalbaar en betrouwbaar label’

VEH reageert positief op het nieuws dat een meerderheid een maximumprijs voor het energielabel wil invoeren. VEH hoopt dat de minister hiermee ook echt aan de slag gaat. “Helaas heeft de minister tot op heden teleurstellend weinig acties ondernomen om het energielabel betaalbaar te houden voor huiseigenaren”, aldus Maud Weide, beleidsadviseur bij VEH. “Wij zijn dan ook blij dat de Tweede Kamer dit nu wel lijkt te doen. Er moet snel een kwalitatief, betaalbaar en betrouwbaar label komen.”

De motie werd op 20 mei ingediend door Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Sandra Beckerman (SP). Zij stellen in de motie dat mensen niet op hoge kosten dienen te worden gejaagd voor een energielabel.

Begin dit jaar ontstond discussie over het energielabel, dat sinds 1 januari verplicht is bij overdracht van een woning. De wachttijd zou door een tekort aan gekwalificeerde adviseurs te lang zijn, wat door branchevereniging FedEC wordt tegengesproken.