Hoofddorp

Net als de voorgaande kwartalen onderzocht WK makelaars ook in het derde kwartaal weer de NVM cijfers van twee grote plaatsen in de Haarlemmermeer (Hoofddorp en Nieuw-Vennep) en vergeleek deze met Haarlem en Amsterdam.

Net als de voorgaande kwartalen onderzocht WK makelaars ook in het derde kwartaal weer de NVM cijfers van twee grote plaatsen in de Haarlemmermeer (Hoofddorp en Nieuw-Vennep) en vergeleek deze met Haarlem en Amsterdam. Dit kwartaal bleef het aantal woningen dat nieuw op de markt kwam in beide plaatsen redelijk stabiel ten opzichte van de vorige twee kwartalen. Bijzonder is wel om te constateren dat de schaarste in Hoofddorp en Nieuw-Vennep groter is geworden dan in Haarlem en zelfs dan in Amsterdam.

De tabel laat de krapte-indicatoren en het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht zien. De krapte-indicator geeft het aantal woningen aan waaruit een potentiële koper kan kiezen. In een markt waar evenwicht is tussen vraag en aanbod staat de krapte-indicator op zeven. Naarmate dat getal lager is wordt er gesproken van schaarste.


 
In Q2 was de schaarste licht afgenomen, maar Q3 laat duidelijk een omgekeerde beweging zien. In Hoofddorp en Nieuw-Vennep valt het vooral op dat de vraag naar hoekwoningen en de grotere appartementen verder is toegenomen.

Het derde kwartaal bewijst dat het voor aspirant-kopers in Hoofddorp en Nieuw-Vennep steeds lastiger wordt om een passende woning te vinden, dit mede door het grote animo van Amsterdammers en Haarlemmers om in de Haarlemmermeer te wonen. De behoefte aan professionele begeleiding bij het aankopen van een woningen zal dan ook, net als in de grote steden, verder gaan toenemen.