Ondanks krapte gematigde prijsstijging in vrije huursector

282
Vastgoed Actueel Hypotheekbarometer

Ondanks het enorme tekort aan woningen zijn de huurprijzen in de vrije sector in de tweede helft van 2019 niet enorm gestegen. De gemiddelde vierkantemeterprijs is licht gestegen, tot €11,92.

Dit blijkt uit de marktrapportage ‘Transparantie in de verhuurmarkt’ van Vastgoed Management Nederland (VGM NL) en de NVM. De belangrijkste landelijke ontwikkelingen over het 2e halfjaar 2019 zijn (1) de gematigde prijsontwikkeling van +4,5% per m² bij mutatie, (2) de huren stijgen minder hard dan in de afgelopen perioden, (3) de huurprijsstijging van appartementen is iets hoger dan de huurprijsstijging van woonhuizen en (4) de prijsstijging van gestoffeerde en gemeubileerde huurwoningen is met +4,9% stabiel gebleven.

Vierkantemeterprijs licht gestegen

De gemiddelde vierkantemeterprijs is licht gestegen tot €11,92 per m². Opvallend is het gebrek aan aanbod voor mensen die minder dan €1.000 per maand kunnen uitgeven aan de huur. Zeker in de grote steden is er in deze klasse te weinig aanbod en doorstroming. VGM NL en NVM zien daarom in toenemende mate dat met name gezinnen uitwijken naar omliggende gemeenten.

Vanaf eind 2017 stijging minder groot

Eric Verwey, voorzitter VGM NL: “Na jaren van sterke stijging van de gemiddelde huurprijs per m² bij appartementen zien we vanaf eind 2017 dat deze stijging minder groot is geworden en dat de groei bij appartementen inmiddels nagenoeg vergelijkbaar is aan die bij woonhuizen.”

Gemiddelde en mediane transactieprijs

De gemiddelde transactiehuurprijs bedroeg het afgelopen halfjaar €1.095. Regionale verschillen blijven groot. Zo lag de gemiddelde transactiehuurprijs per m² in Amsterdam op €20,73, terwijl deze in Almere €10,51 bedroeg.

Hoes: bouwen voor verschillende doelgroepen

Opvallend is verder dat in de periode 2014 – 2019 de verhouding van het aantal mutaties met een huurprijs onder €1.000 afnam ten opzichte van het aantal mutaties met een huurprijs boven €1.000. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een toenemend aantal huurders, door een te klein aanbod in het segment middenhuur, genoodzaakt is een woning te huren met een huurprijs hoger dan €1.000. Onno Hoes, voorzitter NVM: “De remedie voor de krapte op de woningmarkt in zijn geheel is voldoende bouwen voor verschillende doelgroepen op lokaal niveau, waardoor doorstroming weer op gang komt.”

De schakel tussen de sociale huur en koopwoningen

“De vrije huursector is de schakel tussen de sociale huur en koopwoningen”, aldus Hoes. “Ook hier geldt echter dat het aanbod er dan wel moet zijn. Er is een gebrek aan zowel goedkope als middeldure huurwoningen, maar door de in toenemende mate sturende regelgeving zijn nieuwbouwplannen in dit segment steeds moeilijker te realiseren.”