aardgasvrije woningen

Het project met proeftuinen voor aardgasvrije wijken loopt ver achter op schema. De proef bracht tot nu toe vooral twee dingen aan het licht: de uitvoering is complex en hapert, en de kosten per woning zijn hoog. 

Dat zijn althans de conclusies van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Dat onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de voortgang bij twintig proeftuinwijken.

Het EIB bestudeerde de ontwikkelingen rond twintig proeftuinen voor aardgasvrije wijken: dertien wijken uit de eerste tranche die in 2018 van start ging en zeven proeftuinen uit de tweede tranche die in 2020 is gestart. Van alle wijken hebben de onderzoekers de plannen bestudeerd en bij de wijken uit de eerste tranche is ook gekeken naar de voortgang van uitvoering.

In de dertien wijken uit de eerste tranche moeten volgens de plannen verschillende alternatieve warmtetechnieken worden ingezet. Bij de meeste wijken gaat het om een warmtenet, in één geval wordt een warmte-koude-opslaginstallatie (wko) aangelegd en er zijn wijken bij waarin biogas of all-electric warmtepompen voor verwarming moeten gaan zorgen. De belangrijkste algemene conclusie uit het EIB-rapport is dat de transitie er ‘moeizaam’ verloopt en niet één van de wijken op schema ligt.

Kookgas

Drie jaar na de start van het project zouden in al deze wijken volgens plan al woningen aardgasvrij moeten zijn. In slechts vier wijken is daar daadwerkelijk sprake van. Inmiddels zouden 3.500 woningen van het gas moeten zijn gehaald, maar de teller staat op iets meer dan 500. 28 daarvan staan in een wijk die al in transitie was voordat hij een proeftuin werd.  323 woningen waren al aangesloten op een warmtenet en zijn nu alleen nog van het ‘kookgas’ gehaald.

Volgens het EIB lijkt het er niet op dat de voortgang op korte termijn minder moeizaam zal verlopen. Zo is slechts in een paar gevallen een aanbesteding afgerond. In drie van de dertien wijken is de koers de afgelopen jaren dusdanig bijgesteld, dat er feitelijk een nieuwe start moet worden gemaakt.

Lees ook: aardgasvrij maken van bestaande woningen verloopt moeizaam

‘Energiearmoede’

Deze week werd ook bekend dat zo’n 550.000 Nederlandse huishoudens leven in zogeheten energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, die volgend jaar bovendien nog op zal lopen. Meestal hebben zij een slecht geïsoleerd huis en vaak ook een laag inkomen. Dat concludeert onderzoeksorganisatie TNO, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2019 voor ruim 6,1 miljoen huishoudens.

TNO heeft niet alleen onderzoek gedaan naar de aard en omvang van het probleem. Er is voor het eerst ook gemeten waar in Nederland verschillende vormen van energiearmoede vooral voorkomen.