Schimmel huurhuis

Van schimmel in huis wordt niemand blij. Als het gaat om een huurhuis kan schimmel in huis voor de woningcorporatie of particuliere verhuurder desastreuze gevolgen hebben wanneer hier lange tijd niets mee wordt gedaan. Hoe voorkom je dat? Met deze 3 stappen kom je goed beslagen ten ijs.

Partnercontent

De gevaren van schimmel in huis

Schimmel op de muren is slecht voor de gezondheid en kan voor een breed scala aan gezondheidsklachten zorgen bij bewoners. Als woningcorporatie of verhuurder wil je dat natuurlijk graag voorkomen.

Voor de verhuurder zijn de indirecte neveneffecten van de schimmel echter misschien nog wel zorgelijker. Schimmel leidt namelijk tot ontevreden bewoners, wat uiteenlopende gevolgen kan hebben. Deze moeilijkheden kunnen direct en indirect veel tijd, geld en energie kosten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Negatieve mond-tot-mond-‘reclame’
  • Grotere doorstroom van huurders
  • Een rechtszaak bij onenigheid over de schimmel
  • Het recht van de huurder om direct de huur op te zeggen
  • Het recht van de huurder op huurverlaging
  • Negatieve publiciteit wanneer de huurder naar de media stapt

Zaken die je als verhuurder maar beter te allen tijde kunt voorkomen.

Plan van aanpak voor de verhuurder

Meldt een huurder schimmel in de woning? Onderneem dan zo snel mogelijk stappen om het probleem op te lossen, voordat het uit de hand loopt.

Stap 1: achterhaal de oorzaak van de schimmel

Schimmel ontstaat niet uit het niets; het komt ergens vandaan. Dit kan liggen aan diepgewortelde problemen, die bijvoorbeeld al ontstaan zijn bij de bouw van het pand, maar ook aan het gedrag van de huurder zelf. Veelal ontstaat schimmel bij vochtproblemen in huis. Denk aan slechte ventilatie of afzuiging, een te hoge luchtvochtigheid en lekkages.

Omdat er zo veel mogelijke oorzaken en belangen zijn, is het behoorlijk lastig om te ontdekken waar de schimmel vandaan komt. Het kan daarom helpen om een onafhankelijke binnenmilieu-expert in te schakelen, die snel en effectief kan vaststellen waar de oorzaak van het schimmelprobleem zit.

Stap 2: bepaal de verantwoordelijke

Stelt de onafhankelijke professional vast dat de oorzaak bij de woningcorporatie of verhuurder ligt vanwege de staat van het pand of een bouw- of constructiefout? Dan ben je als verhuurder ook verplicht om maatregelen te treffen. Laat de schimmel zo snel mogelijk bestrijden, zodat er geen sprake hoeft te zijn van huurverlaging, directe huuropzeggingen en/of rechtszaken.

Blijkt de huurder zelf aansprakelijk te zijn, bijvoorbeeld omdat deze niet genoeg ventileert of eigenhandig voor te veel vochtige omstandigheden in huis zorgt? Dan is de huurder ook persoonlijk verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem, en hoef je als woningbouwcorporatie of verhuurder niets te ondernemen.

Stap 3: ga in gesprek en houd een logboek bij

Wiens verantwoordelijkheid de schimmel ook is; ga altijd met elkaar in gesprek. Geef de huurder tips over hoe om te gaan met vocht in huis, zodat schimmelvorming in de toekomst voorkomen kan worden. Loopt het contact uit in een conflict, bijvoorbeeld omdat beide partijen geen verantwoording willen nemen? Dan sta je met een rapport van de onafhankelijke binnenmilieu-specialist sterker in je schoenen als verhuurder, mocht het conflict op een rechtszaak uitlopen.

Houd al het (schriftelijke én mondelinge) contact met huurders bij in een logboek, waarop kan worden teruggegrepen tijdens de rechtszaak. Blijkt uit het logboek bijvoorbeeld dat de huurder het schimmelprobleem niet of niet op tijd aan de verhuurder heeft gemeld, dan kan dit uitpakken in het voordeel van de woningcorporatie of verhuurder.