huurprijs vrije sector

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter kale huur in het vierde kwartaal van 2020 was voor woningen € 10,01 en voor appartementen € 14,39. Dat betekent een stijging van respectievelijk 4,1% en 7,1%, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers transactiedata vrije sector huurwoningen van VGM NL en NVM.

De stijging wordt veroorzaakt door krapte in het aanbod gecombineerd met een nog altijd grote vraag. Covid-19 leidde weliswaar tot vraaguitval onder expats, maar de prijsdaling beperkt zich tot het duurdere segment in enkele grote steden. Er is veel vraag naar woningen met een (riante) buitenruimte en een extra kamer in verband met het thuiswerken, aldus Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en NVM.

‘Opleveren nieuwbouwhuurwoningen biedt geen soelaas’

Eric Verwey, voorzitter VGM NL, licht toe dat VGM NL en NVM deze keer meer analyses maakten: “We hebben niet alleen naar de huurprijsontwikkelingen in de vrije sector in het laatste kwartaal van 2020 gekeken, maar ook naar de gevolgen van corona sinds de uitbraak van de pandemie in maart 2020. Uit de analyses blijkt dat opgeleverde nieuwbouwhuurwoningen het verschil onvoldoende maken. Door hoge grondprijzen en bouwprijzen is het lastig om in stedelijke gebieden huurwoningen te realiseren in het middensegment. Daar komt een wettelijke beperking van de huurprijsstijging bij, waardoor het voor investeerders nóg moeilijker wordt hierin te investeren.”

Afwezigheid expats veroorzaakt daling in duurdere huursegment in enkele grote steden

NVM: veel dynamiek in de huurmarkt

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes zit er opnieuw veel dynamiek in de huurmarkt: “De vrije huursector biedt onderdak aan ruim een half miljoen mensen voor wie een sociale huurwoning niet toegankelijk is en een koopwoning niet gewenst of haalbaar. Door de stijgende prijzen op de koopwoningmarkt groeit die groep, en dat stuwt de vraag naar vrije sector huur. We zien de beschikbare woonruimte in het middensegment, met huurprijzen tot € 1.000, zorgwekkend dalen. Bouwen blijft essentieel om in de vraag te kunnen blijven voorzien. In de Actieagenda Wonen staan hiervoor oplossingen geformuleerd.”

Stagnatie prijzen in sterk stedelijke gebieden

Toch stijgen de huurprijzen niet overal. In sterk stedelijke gebieden is sprake van een stagnatie en zelfs een daling van de transactieprijzen. Steden lijken minder aantrekkelijk ten gunste van het platteland, waar een extra kamer en buitenruimte nog wel beschikbaar zijn. Ook is de afgenomen vraag van expats, als gevolg van Covid-19, hier zichtbaar. Deze groep huurders is veel minder actief, wat ook in het gemeubileerde en gestoffeerde segment voor dalingen heeft gezorgd.

De belangrijkste landelijke ontwikkelingen in de vrije sector huurwoningenmarkt in het vierde kwartaal van 2020 zijn:

  • De gemiddelde huurprijs per vierkante meter lag op € 13,13.
  • De gemiddelde verhuurprijs – vrije sector – was € 1.136.
  • Door te weinig aanbod en een grote vraag stijgen de prijzen in de meeste plaatsen. De keuzevrijheid is beperkt.
  • Vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan. Het effect van corona wordt hier zichtbaar (veel vraag, weinig aanbod qua buitenruimte en mogelijkheid voor een aparte werkplek).
  • De behoefte aan een goed middenhuursegment (tussen € 700 en € 1.000) is alleen maar groter geworden.
  • Bij enkele steden is, met name door afwezigheid van expats, een daling zichtbaar in het duurdere segment. Het effect door uitval van expats is echter nog beperkt door de enorme krapte op de markt.
  • De gemiddelde huurprijs per vierkante meter voor gestoffeerde woningen is gestegen (+2,6%) en voor gemeubileerde woningen (-1,1%) gedaald. De huurprijs voor gestoffeerde woningen ligt nu op € 16,87 per vierkante meter. In het gemeubileerde segment is de huurprijs € 20,30 per vierkante meter.
  • De regionale prijsverschillen zijn groot. Naast marktwerking spelen bij deze verschillen ook andere factoren zoals aantallen transacties, locatie en toevoeging van nieuwbouw een rol.
  • Tot slot blijft het door hoge grond- en bouwprijzen lastig om in stedelijke gebieden huurwoningen te realiseren in het middensegment. Door een wettelijke beperking van de huurprijsstijging wordt het voor investeerders nog moeilijker hierin te investeren. In de Actieagenda Wonen staan hiervoor oplossingen geformuleerd.

Lees ook: Kamer akkoord met beperken huurverhoging vrije sector