Vastgoed Actueel gecorrigeerde modelwaarde

Het Taxatie Management Instituut (TMI) introduceert de TMI-gecertificeerde gecorrigeerde modelwaarde voor woningtaxateurs. Hierbij corrigeert een gekwalificeerde taxateur een gecertificeerde modelwaarde volgens de normen van het TMI, om de risico’s van modelwaardes te beperken.

Het Taxatie Management Instituut (TMI) introduceert de TMI-gecertificeerde gecorrigeerde modelwaarde voor woningtaxateurs. Hierbij corrigeert een gekwalificeerde taxateur een gecertificeerde modelwaarde volgens de normen van het TMI, om de risico’s van modelwaardes te beperken.

TMI-voorzitter René Klotz (foto) maakte de lancering bekend op het jaarlijkse TMI-Event, dat op 18 september in Zeist werd gehouden. “Het TMI is bezorgd over de negatieve effecten van de toenemende acceptatie door de overheid en financiers van modelwaardes voor woningfinanciering. Dit kan leiden tot financiële instabiliteit bij financiers, beleggers en huishoudens.”
De politiek en financiers willen de kosten van taxaties verlagen en tegelijkertijd voorkomen dat de taxateur onder druk wordt gezet, vervolgde Klotz. “Dat is tegenstrijdig met elkaar. De TMI-gecertificeerde gecorrigeerde modelwaarde voldoet bij woningfinancieringen waarbij een deel van de koopsom wordt geleend. Dat lost een deel van het probleem op.”

Nieuwe rol voor de taxateur

Bestuurslid Zwany van Brussel is verantwoordelijk voor de nieuwe sectie Wonen van het TMI. Zij benadrukt dat de rol van de woningtaxateur met dit nieuwe rapport veel beter uit de verf komt. “De gecorrigeerde modelwaarde is een doorbraak, omdat de taxateur zijn eigen kennis kan combineren met de wereld van de Big Data waaruit de modelwaardes zijn voortgekomen. Die modelwaardes kunnen ver naast de realiteit zitten en daarom moet een taxateur ze beoordelen en zo nodig corrigeren.”

De consument kiest

De consument kan de gecorrigeerde modelwaarde rechtstreeks aanvragen bij de taxateur van zijn keuze. De consument bepaalt dus zelf in wie hij het meeste vertrouwen stelt.
Het TMI introduceert een elektronische hub, die alle partijen die belang hebben bij deze gecorrigeerde modelwaarde in staat stelt data met elkaar uit te wisselen. Een van de eisen is dat de software SBR-proof is, zodat de uitwisseling zich niet beperkt tot pdf-niveau.

Onderbouwing

De consument krijgt een onderbouwing van de correctie die bestaat uit een SWOT-analyse van de woning, een beschrijving van de lokale markt, een beschrijving van de referentiewoningen en vermelding van de gebruikte publieke bronnen.

Bestuurslid René Craemer, verantwoordelijk voor de TMI kwaliteitscontrole: “Het TMI controleert alle gecorrigeerde modelwaardes die de taxateurs vaststellen. Deze controles zijn ingebouwd in het te gebruiken model. Daarnaast wordt 20% van de gecorrigeerde modelwaardes steekproefsgewijs gecontroleerd door daarvoor opgeleide taxateurs. Om de gecorrigeerde modelwaarde te mogen gebruiken dienen woningtaxateurs te zijn aangesloten bij het TMI en instructiecursus te hebben gevolgd.”
De TMI-gecontroleerde modelwaarde is een product van fluX, een onderneming van NVM Holding.

Bron: TMI