verduurzaming

Vereniging Eigen Huis (VEH) meldt dat de zorgen bij huiseigenaren over de betaalbaarheid van energiebesparende maatregelen toenemen. Ondertussen blijken ook verhuurders zich in te spannen om hun woningen te verduurzamen.

VEH verwacht dat het verduurzamen van woningen door onzekerheden over werk en inkomen onder grote druk komt te staan. Veel huiseigenaren willen wel verduurzamen, maar steeds meer mensen krijgen door de economische recessie met grote financiële onzekerheden te maken. Dit blijkt uit ledenonderzoek van VEH onder 1.023 woningbezitters over het verduurzamen van hun woning. De maatregel die minister Ollongren aankondigde om de subsidie van 20% naar 30% te verhogen is minder effectief.

Vorig jaar bleek uit ander onderzoek dat acht op de tien huizenbezitters graag wil verduurzamen, maar te weinig steun van de overheid ervaart.

De aangekondigde maatregel geldt alleen bij minimaal twee energiebesparende maatregelen. “Veel effectiever is om al bij één isolatiemaatregel subsidie te geven”, zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. ” Dan zijn de noodzakelijke investeringen beter op te knippen in kleinere bedragen en te verdelen over een langere periode. Nu is het voor veel mensen niet meer haalbaar.”

Ook verhuurders investeren in verduurzaming

Ook voor huurwoningen is verduurzaming een issue. Na onderzoek onder woonbeleggers concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving na onderzoek dat particuliere verhuurders meer bezig blijken te zijn met het verduurzamen van hun woningen dan soms wordt gedacht.

Uit het onderzoek, dat bestond uit een enquête en serie diepte-interviews, blijkt dat bijna 40% van de verhuurders de afgelopen vijf jaar heeft geïnvesteerd in duurzaamheid van hun woningen én van plan is daar op korte termijn mee verder te gaan. Nog eens meer dan 30 procent van de verhuurders heeft alleen de afgelopen jaren verduurzaamd óf gaat dat de komende twee jaar alsnog doen.

Anticiperen op toekomstige aanscherpingen

De voornaamste redenen voor het energiezuiniger maken van woningen zijn verhoogde verhuurbaarheid en waardebehoud. Daarnaast anticiperen particuliere verhuurders op toekomstige aanscherpingen van beleid. “We zagen dat langetermijn-, financiële motieven leidend zijn in de keuze om huurwoningen duurzamer te maken”, stelt Marieke van der Staak, hoofdauteur van het rapport Labelstapjes, huursprongen?!: verduurzaming in de beleggingsstrategie van particuliere verhuurders.

“Verhuurders verwachten dat huizen met een beter energielabel in de toekomst makkelijker te verhuren zijn, door het hogere comfort en de lagere energierekening – en ze kunnen er een hogere huurprijs voor vragen. Er zijn ook particulieren die mogelijke overheidsmaatregelen voor willen zijn: ze weten niet goed hoe het beleid eruit gaat zien en verwachten dat duurzaamheid nog belangrijker wordt. Angst dat ze straks alles in één keer moeten aanpakken, maakt dat ze nu al beginnen te verduurzamen.”

In totaal worden ruim 500.000 woningen verhuurd door particuliere verhuurders.