Prinsjesdag 2021

Een delegatie van zeventien bouwers en beleggers, verenigd in de Woningbouwalliantie, biedt vandaag het pleidooi ‘De crisis uit investeren met toekomstbestendige woningbouw!’ aan aan verschillende kamerleden. Dit gebeurt kort voor het debat over de woningbouw in de Tweede Kamer.

Krachtig investeringspakket

De Woningbouwalliantie wil politiek Den Haag nog eens duidelijk te maken dat de huidige coronacrisis vraagt om investeringen. Het woningtekort is opgelopen tot 331.000 woningen en de werkvoorraad is onvoldoende om dat tekort in de komende jaren in te lopen. De alliantie pleit om samen met het Rijk een krachtig investeringspakket in stelling te brengen. Daarmee zou de productie naar 90.000 woningen per jaar moeten worden opgevoerd, ook als onverhoopt de marktvraag in de komende jaren terugvalt.

De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen bij komen om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. Dat becijferde het ministerie van Binnenlandse Zaken in een rapport dat deze week verscheen.

Starters en middeninkomens

Dat rapport waarschuwt ook voor de gevolgen van de coronacrisis, waarbij het risico bestaat dat mensen terughoudender worden bij het kopen van een woning.

De organisaties noemen geen exacte bedragen, maar met de investeringsimpuls moet de klap door de coronacrisis worden verzacht en tegelijk het structurele woningtekort worden bestreden.

Met name starters en middeninkomens hebben het lastig op de huidige woningmarkt. Het aandeel starters op de koopmarkt daalde van 48 procent in 2013 naar 32 procent in 2019, hoewel er ook signalen zijn dat hun aandeel sinds het begin van de coronacrisis weer stijgt. In het pleidooi van de alliantie moet daarom minstens de helft van de nieuwbouwwoningen worden gebouwd voor lage en middeninkomens.

Woningbouwalliantie

Het woningbouwdebat in de Tweede Kamer begint om 13.00 uur in de Oude Zaal en is live te volgen via deze link : https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering

De Woningbouwalliantie bestaat uit zeventien partijen: de G40, Vereniging van Grondbedrijven (VVG), Aannemersfederatie Nederland Bouw en INFRA (AFNL), Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Vereniging Eigen Huis (VEH), Woonbond, Bouwend Nederland, Aedes, Vernieuwde Stad, NVM, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), NL-Ingenieurs, Techniek Nederland, Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB-Bouw) en Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).