VvE

De verkoop van nieuwbouwwoningen is in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 12% gestegen. Toch blijft dit nog ver achter bij de behoefte, zegt WoningBouwersNL. Omdat het vooral om appartementen gaat, ontstaat volgens de vereniging ook een mismatch tussen wat wordt gebouwd en wat nodig is om de woningmarkt vlot te trekken.

In de periode van januari tot en met september 2021 zijn in totaal 27.591 nieuwbouwwoningen verkocht. Het grootste deel daarvan betreft appartementen. Daarin is een stijging te zien van 25 naar 37% van het totale aantal verkochte nieuwbouwwoningen, zo berekent WoningBouwersNL. Ondanks de toename blijft het aanbod nog ver achter bij de vraag.

Duurdere appartementen minder snel verkocht

Bovendien leidt dat het grote aandeel aan appartementen tot een mismatch op de woningmarkt, zo geeft de vereniging voor woningbouwers aan. Naar eengezinswoningen is veel meer vraag. Bij appartementen die duurder zijn dan €426.000 duurt het gemiddeld bijna 200 dagen voor deze zijn verkocht. Een eengezinswoning in dezelfde prijscategorie is gemiddeld al binnen 75 dagen van eigenaar verwisseld.

Saillant detail is dat er vijfhonderd eengezinswoningen minder verkocht zijn dan vorig jaar, terwijl de vraag naar dat woningtype juist flink is toegenomen, aldus de woningbouwers.

Op die manier ontstaat er een scheefgroei tussen wat er wordt gebouwd, en wat nodig is om de woningmarkt weer vlot te trekken, zegt directeur Coen van Rooyen van WoningBouwersNL. “Hoewel het voor de bouwers prima verdienen is, is het maatschappelijk gezien niet uit te leggen. Met name een kleine groep vermogende starters wordt bediend, terwijl de wachtlijsten in de breedte beschamende proporties aannemen.” Volgens Van Rooyen is het een ‘zeer ernstig gevolg van doelbewust overheidsbeleid om binnenstedelijk te blijven bouwen’.

Het is niet de eerste keer dat WoningBouwersNL hierover aan de belt trekt. In juli gaf de vereniging al aan dat rijk en provincies vooral lijken aan te sturen op de bouw van appartementen in binnensteden. Intussen is er voldoende ruimte om buiten steden en dorpen grondgebonden (eengezins)woningen te bouwen, aldus de vereniging.

Grote regionale verschillen

WoningbouwersNL signaleert verder dat de regionale verschillen toenemen. In Limburg was de stijging van de verkoop van nieuwbouwwoningen met 25% het grootst. Ook in Noord- en Zuid-Holland was er sprake van een flinke groei (+20%). Dat kwam vooral omdat er meer binnenstedelijke projecten eindelijk in de verkoop ging, zegt WoningBouwersNL. 59% van alle nieuwbouwverkoop is nu geconcentreerd in drie provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.