c2c43094de5257057d3d2cc78c81ad03_L

Het evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt wordt verstoord. Dit concluderen ABN AMRO en Capital Value in het onderzoek ‘De woning(beleggings)markt in beeld 2014’. De Nederlandse woningmarkt staat in de schijnwerpers van internationale woningbeleggers, die veel kansen zien om grote portefeuilles huurwoningen aan te kopen. Tegelijkertijd loopt het woningtekort op door een sterk achterblijvende bouwproductie.

Het evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt wordt verstoord. Dit concluderen ABN AMRO en Capital Value in het onderzoek ‘De woning(beleggings)markt in beeld 2014’. De Nederlandse woningmarkt staat in de schijnwerpers van internationale woningbeleggers, die veel kansen zien om grote portefeuilles huurwoningen aan te kopen. Tegelijkertijd loopt het woningtekort op door een sterk achterblijvende bouwproductie.

Het rapport ‘De woning(beleggings)markt in beeld 2014’ geeft inzicht in de beleggingsvoorkeuren van institutionele, particuliere en buitenlandse beleggers. Zo geven de 100 grootste woningbeleggers van Nederland en 65 woningcorporaties hun visie op deze markt.

Tekort aan huurwoningen neemt toe

Hoewel de woningproductie licht stijgt, loopt het woningtekort op. Zo zal naar verwachting het aantal huishoudens in Nederland met 60.000 per jaar groeien. De huidige nieuwbouwproductie is ontoereikend om deze groei op te vangen. Hierdoor zal in grote delen van Nederland het woningtekort verder oplopen. In de regio Amsterdam is het woningtekort nu ongeveer 4%. In 2020 zal dit tekort zijn opgelopen naar meer dan 8%.

Aanbod huurwoningen onder druk

Vooral het aanbod van betaalbare huurwoningen staat onder druk. Zo wordt huren steeds populairder door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, nieuwe eisen voor hypotheken en de economische situatie. “Ondanks de stijgende vraag worden er in veel gemeenten nog onvoldoende huurwoningen bijgebouwd vanwege te hoge grondprijzen. Bij bouwplannen wordt veelal door projectontwikkelaars en gemeenten gerekend met te hoge huurprijzen. Aanpassing van de grondprijzen door gemeenten is daarom noodzakelijk om de bouw van huurwoningen in het middeldure huursegment mogelijk te maken”, aldus Marijn Snijders, directeur van Capital Value.

Meer investeren

In 2014 komt drie miljard euro beschikbaar voor investeringen in huurwoningen. Zo hebben Nederlandse institutionele en particuliere beleggers samen twee miljard beschikbaar en willen Europese woningbeleggers één miljard euro investeren. Naar verwachting zal het aantal transacties met internationale partijen in de komende jaren sterk toenemen. Hiermee kunnen internationale beleggers een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de commerciële huursector. Corporaties kunnen gebruik maken van de toenemende vraag en verkoopopbrengsten gebruiken voor nieuwe investeringen in het goedkope huursegment.

Duitse financieringsmarkt is rolmodel voor Nederland

Hoewel de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse markt groot zijn, wordt de Duitse markt – de belangrijkste woningbeleggingsmarkt in Europa – beschouwd als model voor de Nederlandse markt. In de Duitse woningmarkt is er namelijk sprake van een versterkte activiteit op het gebied van gesecuritiseerde vastgoedleningen. Hiermee kunnen pensioenfondsen bijvoorbeeld relatief eenvoudig beleggen in vastgoedleningen. Twee recente geslaagde beursgangen van woningbeleggingsfondsen tonen de volwassenheid van de Duitse markt aan. “Hoewel deze situatie niet zonder meer kan worden vertaald naar de Nederlandse markt, kan Nederland zich hieraan wel spiegelen. Zo kan het financieringslandschap in Nederland naar het voorbeeld van Duitsland nog pluriformer worden”, volgens Erik Steinmaier, Head Real Estate Advisory, ABN AMRO.