Vastgoed actueel 3

Het aantal woningverkopen bereikt in 2016 een recordhoogte. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat de verkopen dit jaar nog harder stijgen dan voorzien, met 20 procent in plaats van 15 procent. Ook voorspellen de economen dat de woningprijzen in 2016 harder stijgen dan aanvankelijk gedacht. Het Economisch Bureau verwacht ten opzichte van vorig jaar een toename van 5 procent. Het eerste halfjaar van 2016 gingen de economen nog uit van een prijsstijging van 4 procent. 

Het aantal woningverkopen bereikt in 2016 een recordhoogte. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat de verkopen dit jaar nog harder stijgen dan voorzien, met 20 procent in plaats van 15 procent. Ook voorspellen de economen dat de woningprijzen in 2016 harder stijgen dan aanvankelijk gedacht. Het Economisch Bureau verwacht ten opzichte van vorig jaar een toename van 5 procent. Het eerste halfjaar van 2016 gingen de economen nog uit van een prijsstijging van 4 procent. 

Verkoopstijging

Het Economisch Bureau denkt dat de verkoopstijging in 2017 stokt, onder andere vanwege de toenemende schaarste van geschikte woningen. Daarom verwachten de economen dat het aantal verkopen niet verder zal groeien. De groeiverwachting voor het aantal transacties daalt van 5 procent naar 0 procent. Wel verhoogt het Economisch Bureau de raming van de stijging van huizenprijzen met 2 procentpunt naar 5 procent. Dit is vooral vanwege het zogenaamde overloopeffect: de forse waardestijging in 2016 duwt het prijsgemiddelde van 2017 omhoog.

Goed en slecht nieuws

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “De hogere prijzen zijn goed nieuws voor huizenbezitters die nu nog ‘onder water’ staan. Hun aantal slinkt gestaag. Voor starters is de forse prijsstijging juist minder goed nieuws. Zij krijgen meer moeite om een betaalbare woning te vinden en op termijn zet dat een rem op de verkopen. In sommige steden is de krapte op de woningmarkt zo groot, dat steeds meer kopers moeite hebben een geschikte woning te vinden. Het gebrek aan aanbod belemmert de verdere groei van het aantal verkopen. Daarom verhogen we de raming voor de verkopen dit jaar naar 20 procent, maar voorspellen we in 2017 een stabilisatie.”

Krapte op de woningmarkt

Volgens Bokeloh zijn er verschillende redenen voor de toenemende krapte op de woningmarkt. “De dalende hypotheekrente blijft de belangrijkste verklaring voor de stijgende woningvraag. Ook groeit de economie en dat sterkt het vertrouwen bij huizenkopers. Daarnaast koopt een steeds grotere groep mensen na jaren van uitstel een nieuwe woning. Bovendien verkiest een meerderheid van de huishoudens kopen boven huren. Tot slot dragen ook capaciteitsproblemen bij ontwikkelaars en gemeenten – en het daaruit voortvloeiende gebrek aan nieuwbouw – bij aan de krapte op de woningmarkt.”

Doorstromer weer in beweging

De waardestijging is het hoogst bij woningen in het midden- en het hoge prijssegment. Juist naar huizen in deze prijsklasse is een toenemende vraag. Dit komt mede doordat doorstromers weer in beweging komen. Zij richten zich doorgaans op duurdere woningen dan starters. Daarnaast hebben jongeren een kleiner aandeel in de aankopen. Vanwege de strengere hypotheeknormen moeten zij eerst sparen voordat ze een woning kopen.