Helpdesk: nieuwe hypotheekproducten

Een betaalbare hypotheek ligt nu ook onder handbereik van flexwerkers. Via de Arbeidsmarktscan hopen de initiatiefnemers de woningmarkt positief te stimuleren en de positie van flexwerkers op de hypotheekmarkt te verbeteren. Vanaf 1 januari a.s. kan de eerste hypotheek via deze scan worden verstrekt.

Perspectief arbeidsmarkt

De Arbeidsmarktscan is een initiatief van De Hypotheekshop, Arbeidsmarktkansen.nl en de geldverstrekkers Obvion en Florius. Zeven nieuwe geldverstrekkers en de Nationale Hypotheekgarantie hebben zich inmiddels bij de pilot aangesloten. De tool is bedoeld voor flexwerkers zonder vast dienstverband en zonder intentieverklaring. De geldverstrekkers kijken niet alleen naar het huidige inkomen en arbeidsverleden, maar beoordelen daarnaast het perspectief op de arbeidsmarkt en de kans om in de toekomst een voldoende inkomen te verdienen. Tot dusver kwamen flexwerkers met een arbeidsverleden korter dan drie jaar niet in aanmerking voor een hypotheek. Daardoor valt een groter wordende groep goed opgeleide professionals buiten de boot op de woningmarkt.

70 punten

De Arbeidsmarktscan stelt twaalf vragen aan de flexwerker wat diens kansen zijn een nieuwe baan te vinden op zijn vakgebied en welk inkomen hij daarmee kan verdienen. Verder komen opleidingsniveau, diploma, leeftijd, werkervaring, branche, beroep en regio aan de orde. Deze gegevens worden gekoppeld aan beschikbare data over vacatures, lange termijn-ontwikkelingen van beroepen, verwachte groei of krimp van de economie,. Op basis van de antwoorden ontvangt de flexwerker een rapport met een score en verdiencapaciteit. Vanaf 70 punten is het perspectief positief en wordt het rapport afgegeven. Dit document wordt dan gebruikt bij de hypotheekaanvraag.

Flexwerkers kunnen de Arbeidsmarktscan aanvragen via Arbeidsmarktkansen.nl of via hun adviseur.

Bron: De Hypotheekshop