Onderzoek Hypotheekmarkt 2020

Uit Het Onderzoek Hypotheekmarkt 2020 blijkt dat 282.100 woningeigenaren met een restschuld blijven zitten wanneer ze nu hun huis verkopen.

Het Onderzoek Hypotheekmarkt 2020 komt uit de koker van De Nationale Hypotheekbond in samenwerking met marketingbureau BrainsLab en databedrijf Whooz. Zij hebben de Nederlandse hypotheeksector in kaart gebracht en hebben daarvoor 50.000 hypotheken van huishoudens geanalyseerd.

Conclusies

  • In de huidige koopwoningmarkt blijven toch nog 282.100 huizenbezitters achter met een restschuld als ze hun huis nu verkopen. Dat is 6% van alle huiseigenaren
  • De totale restschuld in de markt is echter gedaald van € 23 miljard in 2012 naar € 13 miljard nu
  • De toename van het aantal gezinnen dat een woning zoekt, is in 8 jaar tijd 40% harder gegroeid dan de toename van het aantal beschikbaar gekomen woningen
  • Jaarlijks worden in Nederland 600.000 verhuizingen geregistreerd; 88% daarvan verhuist naar bestaande bouw
  • De totale Nederlandse woningvoorraad is op dit moment meer dan € 1,5 biljoen (€ 1.500 miljard) euro waard. Dat was in 2012 net iets meer dan € 1 biljoen.

Meer gezinnen zoeken een huis

Verder blijkt uit het Onderzoek Hypotheekmarkt 2020 dat de toename van het aantal gezinnen dat een woning zoekt, in 8 jaar tijd 40 procent harder is gegroeid dan de toename van het aantal beschikbaar gekomen woningen. De onderzoekers stellen dat de maatregelen die in 2012 zijn genomen rond het verkrijgen van een hypotheek hun werk hebben gedaan. Daarbij wordt onder meer gerefereerd aan meer leenruimte.

Veranderende marktomstandigheden

“De omstandigheden in 2020 zijn dan ook sterk gewijzigd, waardoor opnieuw bijsturen gewenst is”, zegt Ed Kasens, mede-aandeelhouder van Whooz. “Naar de toekomst toe is het wenselijk om de toepassing van instrumenten als aflossingsvrij, rentepercentage, leenruimte en flexibele inkomensdelen in hypotheekbepaling, structureel te monitoren en bij te sturen bij veranderende marktomstandigheden.”

Onderwaterrisicogroep bezit kwart huizen

De grootste doelgroep bij wie het onderwaterrisico nog steeds bovengemiddeld voorkomt, is bijvoorbeeld de groep ‘Gewoon Gemiddeld’. Het gaat hier om de groep die ongeveer een kwart van alle koopwoningen in Nederland bezit. Woningen van deze doelgroep worden vaak gekocht door doorstromers, die op hun beurt woningen vrijmaken voor starters. Komt de doelgroep Gewoon Gemiddeld in beweging, dan komt dus de gehele huizenmarkt in beweging. Dat zorgt ervoor dat deze doelgroep een sleutelrol vervult in de huidige woningmarkt.

Vorige week waarschuwde ook de AFM voor te hoge hypotheekschulden, vooral bij starters.