DNB en AFM overwegen wetgeving taxateurs

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ontevreden over de ontwikkelingen bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Beide toezichthouders concluderen dat zelfregulering van de beroepsgroep taxateurs vooralsnog niet leidt tot het gewenste resultaat en overwegen wetgeving die taxateurs in het gareel moet houden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ontevreden over de ontwikkelingen bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Beide toezichthouders concluderen dat zelfregulering van de beroepsgroep taxateurs vooralsnog niet leidt tot het gewenste resultaat en overwegen wetgeving die taxateurs in het gareel moet houden.

Beide toezichthouders hebben hier het bestuur en de Centrale Raad van het NRVT op aangesproken in een op 14 juni verstuurde brief.

NRVT

De AFM en DNB constateren dat taxateurs jaarlijks voor honderden miljarden euro’s aan (commercieel) vastgoed, zoals bedrijfspanden, woningen en andere objecten beoordelen en dat de kwaliteit van deze taxaties voor financiers, beleggers en woningkopers van groot belang is. Om dit belang te onderstrepen startte de NRVT per 1 januari 2016 zelfregulering met als uitgangspunten dat er één centraal zelfreguleringsorgaan (inclusief draagvlak onder taxateurs en diens vertegenwoordigers) zou komen, één gedegen set van beroeps- en gedragsregels, doorlopend onafhankelijk toezicht en een centraal, extern en onafhankelijk tuchtorgaan. De toezichthouders concluderen dat er van deze uitgangspunten wordt afgeweken. 

Uigangspunten verankeren in wetgeving

AFM en DNB vinden het noodzakelijk dat de uitgangspunten inclusief de uitwerking daarvan, stevig worden verankerd ten behoeve van een hoogwaardige professionele beroepsgroep van taxateurs. AFM en DNB overwegen daartoe over te gaan tot het bepleiten van wetgeving op taxateurs. Hierbij geven zij aan rekening te houden met de uitkomsten van de vergadering van de Centrale Raad van vandaag.

Leidraad vastgoedtaxaties mogelijk uitgangspunt 

De AFM houdt de Leidraad vastgoedtaxaties, die DNB onderschrijft voor haar toezicht op banken, pensioenfondsen en verzekeraars, tot nader bericht in de consultatieversie op haar website. De leidraad kan volgens beide partijen voor de financiële sector als richtsnoer blijven dienen en mogelijk als aanknopingspunt voor eventuele wetgeving. De concrete invulling van die wetgeving zouden DNB en AFM aan de sector overlaten. 

Eerder zeiden beroepsvereniging VastgoedPro en internationaal standaardiseringsinstituut RICS het vertrouwen in de NRVT op.

Vandaag wordt de brief van AFM/DNB in de vergadering van de Centrale Raad behandeld. Na de vergadering zal de NRVT een reactie uitbrengen. Vastgoed Media houdt u op de hoogte.