vrijdag, maart 31, 2023
Home Dossiers Verduurzaming Energie-adviseurs: “Digitaal energielabel waardeloos en geldverspilling”

Energie-adviseurs: “Digitaal energielabel waardeloos en geldverspilling”

1086
Vastgoed Actueel energielabel boetes

Een waardeloos stuk papier en geldverspilling voor de belastingbetaler. Zo betitelt de branchevereniging van energieadviseurs, FedEC, het huidige digitale energielabel. FedEC hoopt dat de Tweede Kamer donderdag het amendement niet aanneemt om de aanvraag van het energielabel digitaal te regelen, zonder tussenkomst van een energieprestatie-adviseur.

FedEC komt met haar statement naar aanleiding van het amendement dat kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) en Julius Terpstra (CDA) onlangs indienden. Zij willen dat eigen woningbezitters of verhuurders geen energie-expert hoeven in te huren voor een opname van de woning die vervolgens een energielabel vaststelt. De Kamerleden vinden daarmee dat de verhuurders en woningeigenaren op kosten worden gejaagd, namelijk 190 euro per label. Een digitale aanvraag kost nu 7,50 euro. De indieners voor het amendement pleiten voor handhaving van deze mogelijkheid.

Lees verder onder de Tweet

Uitstel duurder energielabel

De Kamerleden hebben met succes via een motie afgedwongen dat de wettelijke aanvraag van een energielabel met een verplicht energie-prestatieadvies is uitgesteld. Echter, minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt voorlopig vast aan de wet die vanaf 1 januari 2021 ingaat. Ze verwijst daarbij naar nieuwe richtlijnen van de Europese Unie voor de energiezuinigheid van woningen. Dat zou gepaard moeten gaan met het inschakelen van een energie-adviseur.

Professionele betrouwbare beoordeling

De FedEC schaart zich achter de minister. De branchevereniging van energieprestatie-adviseurs vindt dat woningkopers- en huurders “betrouwbare informatie nodig hebben over de energetische prestatie van de woning. Er moet een professionele beoordeling ten grondslag liggen aan het energielabel. Daarvoor investeren onze leden in kennis en kunde om deze professionaliteit te kunnen waarmaken.” Het zou volgens de FedEC getuigen van een “zeer onbetrouwbare overheid als nu, enkele weken voor invoering op 1 januari 2021, deze investeringen in omscholingen en examens voor niets blijken te zijn.”

Lees verder onder de afbeelding

14 11 energielabel def_Pagina_1

“Digitaal energielabel onbetrouwbaar”

Een digitaal energielabel onder de huidige condities vindt de FedEC volstrekt onbetrouwbaar. “De aanvrager ontvangt dan een briefje waarbij iemand bureaucratisch een label vaststelt. Alleen maar omdat je daarmee (mogelijk) voldoet aan de Europese richtlijn.” De vereniging van energieprestatie-adviseurs wijst erop dat het digitale label geen rekening houdt met de nieuwe methodiek om de energieprestatie van een gebouw te berekenen, de NTA 8800. De energieprestatieadviseurs daarentegen geven wel een label af op basis van die rekenmethode.

FedEC geeft aan dat het afstemmen van een digitaal energielabel op de NTA 8800 de overheid fors geld zou gaan kosten. Ze moet dan immers investeren in nieuwe software. Die meerkosten worden dan volgens de branchevereniging toch afgewenteld op de belastingbetaler.

Overigens hoeft niet elke woningeigenaar vanaf 1 januari a.s. een energielabel aan te vragen. Dat is alleen nodig bij verkoop of verhuur.