studenten

Verschillende woningmarktexperts roepen op om de regels voor woningdelen te versoepelen. Zo zou op korte termijn de woningnood onder studenten en starters kunnen worden verlicht.

De experts doen hun uitspraken in de podcast BNR Bouwmeesters. Door bestaande bouw te benutten voor woningdelen en -splitsen, kan er op korte termijn wat druk van de ketel gehaald worden, betogen ze. “Er is een groot herbergend vermogen in de voorraad die er al staat. Dat aanwenden is een mogelijkheid om huisvesting te creëren, zonder meteen weilanden vol te bouwen”, zegt Paul Tholenaars, directeur van Kenniscentrum voor Studentenhuisvesting (Kences).

Woningnood is vooral een jongerenvraagstuk, zegt Tholenaars. “Het zijn de jongeren die verhuizen, tot een leeftijd van ongeveer 35. Dan heb je je eindwoning eigenlijk bereikt.”

Specifiek voor studenten is er op dit moment een tekort van 22.000 woningen, berekende Kences. Daarnaast is er nog een algeheel woningtekort van 330.000.

‘Redelijk alternatief’

Het bouwen van genoeg nieuwbouwwoningen gaat nog vele jaren duren, maar het opsplitsen en delen van woningen kan al sneller gerealiseerd worden, vertelt ook Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. “Je hoeft geen nieuwe woningen toe te voegen. Deze woningen staan er al en woningdelen is een redelijk alternatief. Je kunt de woningvoorraad veel efficiënter inzetten en de kosten daarmee ook drukken.”

Veel starters zijn aangewezen op een huurwoning in de particuliere sector en betalen naar verhouding een te hoge huur, terwijl ze geen woning kunnen kopen.

Overlast

Toch is woningdelen in studentensteden, waar de nood voor jongeren het hoogst is, de laatste jaren juist steeds moeilijker gemaakt. Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven hebben strengere eisen gesteld aan het splitsen en delen van woningen. Argumenten hiervoor zijn vooral dat de leefbaarheid van een buurt zo in stand blijft en dat huisjesmelkers huurders minder makkelijk uitbuiten.

“Je hoeft niet altijd aan studenten te verhuren. Er is een verschil tussen studerende jongeren  en mensen die al zelfstandig werken en een woning delen.”

– Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt

Vooral oudere huizen die onder andere groepen minder populair zijn of nog door weinig mensen gebruikt worden, zouden geschikt zijn voor woningdelen. “We hebben heel veel huizen van tig decennia geleden. Die zijn voor grotere gezinnen gebouwd, maar worden door minder mensen bewoond. Als je het mogelijk maakt om de woning te delen of te splitsen, kun je met het bestaande vastgoed meer mensen huisvesten. Daar hoef je geen extra huis voor te bouwen”, zegt Jeffrey Koppelaar, fractieleider van de jongerenpartij Student&Starter uit de gemeente Utrecht. “Dat betekent: een aanpassing in de regelgeving realiseren en dan kunnen deze mensen ergens wonen.”

Woningdelen voor zelfstandigen

Tholenaars, denkt dat we moeten accepteren dat de kwaliteit van een buurt achteruit moet gaan, om zo de woningnood op te lossen. Ook werken studentenhuisvesters met beheerders die zulke problemen voorkomen of kunnen oplossen in buurten waar studenten wonen. Volgens Boelhouwer geldt het overlast-argument ook niet voor alle groepen die een huis willen delen of splitsen. “Je hoeft niet altijd aan studenten te verhuren, je kunt het ook enigszins spreiden. Er is een verschil tussen studerende jongeren die al op een kamer wonen en mensen die al zelfstandig werken en een woning delen.”

Luister hier de hele aflevering ‘Hoe je de woningnood voor jongeren oplost’ van BNR Bouwmeesters.