Vastgoed actueel - bouwen

Er moet een Nationaal Bouwfonds komen dat de woningbouw op gang blijft houden. Dat vindt 84% van de mensen die de KiesWijzerWonen invulden van brancheorganisatie VBO. Daarnaast is 86% voorstander van een keurmerk voor verhuurders of verhuurbemiddelaars.

Dit zijn de tussentijdse resultaten van de KiesWijzerWonen, een enquête van VBO, de brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars. Tot nu toe vulden 1500 Nederlanders de vragenlijst in. In de KiesWijzerWonen staan standpunten van twaalf politieke partijen. Het gaat om zestien stellingen over onder meer hypotheekrenteaftrek, duurzaamheid van woningen en nieuwbouw. Kiezers kunnen de vragenlijst nog tot en met 17 maart invullen.

Voldoende middelen voor woningbouw

Een van de stellingen gaat over een bouwfonds: “Een Nationaal Bouwfonds zal ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende middelen beschikbaar zijn om de woningbouw aan te wakkeren. Ook wanneer het economisch minder gaat in Nederland”. Hiermee is het overgrote deel (83%) van de respondenten het dus eens.

Keurmerk verhuurders

Een keurmerk voor verhuurders en verhuurbemiddelaars is een ander punt dat op steun kan rekenen van de invullers van de KiesWijzerWonen. Maar liefst 86% wil zo’n keurmerk om misstanden op de huurmarkt te voorkomen. Het onderschrijft volgens directeur Hans van der Ploeg van VBO dat er duidelijk behoefte is aan meer regie vanuit Den Haag op de woningmarkt. “Er moet niet alleen meer worden gebouwd, maar ook als je kijkt naar de huurmarkt, wil de woonconsument meer bescherming en transparantie.”

Prins Bernhard-belasting

Ook het instellen van een zogenoemde Prins Bernhard-belasting kan op veel instemming rekenen. Het gaat om een regel waarbij huiseigenaren die vijf panden of meer bezitten, verplicht inkomstenbelasting gaan betalen over de huurinkomsten. 83% is daar deels of helemaal voor. Over de hypotheekrenteaftrek is minder eensgezindheid. De helft (51%) ziet de aftrek graag afgeschaft, de rest is het daar niet mee eens.

Woonbelangen

In alle verkiezingsprogramma’s is volop aandacht voor de woningmarkt. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat kiezers vinden dat de PvdA, VVD, SP en PvdD het beste opkomen voor hun woonbelangen en woonwensen, aldus VBO. Na de verkiezingen zal VBO de eindresultaten van de KiesWijzerWonen afzetten tegen de verkiezingsuitslag. De resultaten neemt VBO mee in de gesprekken die zij in de formatie met de diverse politieke partijen voert.