woningverkoop

De Funda Index laat in november een opvallende trend zien op de woningmarkt. Het aantal mensen dat hun woning wil verkopen zit in de lift: een stijging van 2,6% van de bezoekers van het woningplatform Funda ten opzichte van de maand oktober. Dat is opmerkelijk, omdat de verkoopintentie maandenlang een dalende lijn vertoonde.

Uit het maandelijkse onderzoek van woningplatform Funda over het vertrouwen en gedrag van bezoekers van Funda op de woningmarkt blijkt dat het aantal mensen die van plan zijn om een huis te kopen nog steeds groter is dan de consument die hun woning wil verkopen. Daarmee blijft de woningmarkt voorlopig krap. Vanwege die krappe woningmarkt doen kandidaat-kopers steeds meer concessies aan de prijs en hun woonwensen. Dat geldt voor 69% van de bezoekers van Funda die een woning willen kopen.

Stijgend aantal overbieders

Funda Index signaleert een stijgend aantal overbieders op een huis waarin ze geïnteresseerd zijn. Bovendien zijn ze bereid om minder woonruimte te accepteren. “Buitenruimte is mede door de coronacrisis een heel populaire woonwens, zo bleek uit onze eerdere onderzoeken. Maar kopers leveren daar ook heel snel op in. Dat is heel dubbel natuurlijk”, merkt CEO van Funda Quintin Schevernels op. Op locatie doet de woningkoper het minst concessies.

Lees verder onder de afbeelding

372227 index cijfers persbericht breed%20%285%29 4983d6 large 1607354768

Meer reacties per te koop staande woning

Nog steeds een kleine meerderheid van mensen met een koopintentie (52%) verwacht dat ze in deze overspannen woningmarkt weinig kans van slagen heeft. Dat heeft vooral te maken met de hoge huizenprijzen en het geringe beschikbare woningaanbod. De concurrentie is vooral zwaar bij de starters met een budget tot 400.000 euro. Desondanks leidt de geringe slagingskans niet tot minder activiteit bij kopers. Funda ziet steeds meer reacties per te koop staande woning.

Lees verder onder de afbeelding

Iets meer dan de helft van de huizenkopers verwacht te slagen (bron: Funda)

Aankoop- en verkoopmoment woning vervroegd

Opvallend verder aan de Funda Index in november is dat ongeveer de helft van de  consument het aan- of verkoopmoment van de woning heeft vervroegd. Dat blijkt vooral het gevolg van het structureel thuiswerken, de tweede coronagolf en de huidige economische situatie.
Lees verder onder de afbeelding

Redenen voor consument om hun huis te verkopen (bron: Funda)

Meer geplande woningverkopen

De in november gestegen verkoopintentie onder Funda-bezoekers is vooral te danken aan de hoge huizenprijzen en het feit dat woningen snel worden verkocht. Positief neveneffect is dat meer geplande woningverkopen kunnen leiden tot meer woningaanbod. “Het is echter nog veel te vroeg om te zeggen dat er een minder krappe markt in zicht is”, aldus Schevernels.
Hieronder een greep uit de belangrijkste cijfers uit de complete Funda Index over november:

Vertrouwensindex

·       Sinds juli daalt het koopvertrouwen en stijgt het verkoopvertrouwen.

·       Consumenten vinden de huidige markt gunstig voor verkoop (90%). Slechts 16%              vindt het nu een goed moment om te kopen.

372228 2020.12.03 fundaindex grafieken trendgrafiek gedrag 2x baef07 large 1607354823

Intentie-index

·       De verkoopintentie buigt om na flinke daling sinds juli: 26% van de Funda-bezoekers          is van plan een woning te verkopen.

·       Na een dip in september stijgt de koopintentie weer: 62% van de Funda-bezoekers is          van plan een woning te kopen.

372230 2020.12.03 fundaindex grafieken koop verkoopintentie 2x e22654 large 1607354871

Gedragsindex

·       Woningzoekers nemen iets minder contact op met de makelaar en het aantal                      zoekopdrachten op Funda blijft nagenoeg gelijk.

·       Door het krappe aanbod groeit de concurrentie per beschikbare woning met 6%.

370009 gedrag index ffd225 large 1605108951