Gebrek aanbod en lage rente stuwen huizenprijzen op

787

Het economisch bureau van ABN AMRO verwacht voor 2020 verdere prijsstijgingen op de woningmarkt. De hoogte van de prijsstijging gaat wel minder hard. Maar dankzij het gebrek aan aanbod en de lage rente voorspelt de bank voor dit jaar dat de huizenprijzen 4% hoger uitvallen ten opzichte van 2019. Een en ander blijkt uit haar woningmarktanalyse .

Minder harde prijsstijging

De huizenprijzen stijgen minder hard door een rem op de economische groei wereldwijd. Daarnaast heeft de consument te maken met strengere leennormen. Hoewel het tweede inkomen zwaarder meetelt in de hypotheekaanvraag, mogen gezinnen minder lenen op basis van hun inkomen.

Vastgoed Actueel Huislijn

Lager aantal woningtransacties

Het economisch bureau van de ABN AMRO verwacht dat het aantal woningtransacties in 2020 met 5% zal dalen. Dat heeft ook te maken met de beperkte doorstroming op de woningmarkt. Een woordvoerder voorspelt dat het lagere aantal woningtransacties een negatief effect heeft voor de verduurzaming van woningen.

Rentedaling zet zich voort

Woningaanbod blijft achter

Door het grote structurele aanbodtekort van woningen en de historisch lage rente blijven de huizenprijzen wel verder stijgen. Volgens het economisch bureau van ABN AMRO worden ook volgend jaar minder woningen gebouwd dan moet om aan de vraag te voldoen. Het aantal afgegeven woningvergunningen blijft dalen. De huidige regering zal niet aan een verdere beperking van de hypotheekrente-aftrek morrelen en laat dit over aan een volgend kabinet.

Bron: ABN AMRO