prijsvechters op de hypotheekmarkt

Een groter aantal prijsvechters, of regiepartijen, dan ooit bedreigt het marktaandeel van de gevestigde orde op de hypotheekmarkt. Dat schrijft De Hypotheekshop in zijn rente-update.

Onder anderen Argenta, Lloyds, Allianz, Merius, Vista, Hypotrust en Vrij Leven zijn aan een opmars bezig. Een aantal van de prijsvechters op de hypotheekmarkt krijgt momenteel goede beoordelingen voor het aanvraagproces. De Hypotheekshop spreekt van ‘een aardverschuiving onder geldverstrekkers’.

Hogere hypotheekrentes

Hoewel de hypotheekrente sinds het begin van de coronacrisis is gestegen,  zijn er grote verschillen in de mate waarin geldverstrekkers hun tarieven hebben aangepast. De grootbanken en hun labels en die zich richten op de hogere risicoklassen (zonder NHG), hebben hun rentetarieven sinds half maart met 0,3%-0,4% verhoogd. Verzekeraars, buitenlandse banken en regiepartijen die zich richten op NHG of de lagere risicoklassen hebben dat veel minder gedaan (tot +0,15%). De toegenomen renteverschillen hebben in april gezorgd voor een grote verschuiving in de keuze voor geldverstrekkers.

Grootbanken hebben het moeilijk in deze periode. In april eindigen de grootbanken zelfs als derde, achter de prijsvechters op de hypotheekmarkt en verzekeraars (cijfers De Hypotheekshop). Debiteuren met betalingsproblemen en de lage olieprijzen zorgen voor dalende beurskoersen en hogere hypotheekrentes. De positie van de grootbanken staat echter al langer onder druk. Door de forse daling van de hypotheekrente vorig jaar, waardoor 20 jaar als rentevaste periode steeds dominanter werd, wonnen de regiepartijen aandeel.

Kleine teams

Volgens de hypotheekketen zijn ook de concurrentievoordelen van prijsvechters op de hypotheekmarkt een factor. Doordat ze de administratie kunnen uitbesteden, kunnen toetreders met een klein team al een nieuwe geldverstrekker starten. Ze worden daarbij niet gehinderd door verouderde IT-systemen of portefeuilles met oude producten en bestaande klanten. NHG ontwikkelt de laatste jaren productoplossingen (zoals senioren en zelfstandigen) voor de markt, waardoor het voordeel van een (grote) eigen productmanagementafdeling kleiner is geworden. NHG biedt ook een vangnet tijdens de coronacrisis. Het gedaalde marktaandeel wordt vooralsnog deels gecompenseerd door de grote aantallen hypotheekaanvragen sinds de zomer van vorig jaar.

37% minder vraag naar hypotheken verwacht

Eerder meldden banken een forse daling van de vraag naar hypotheekleningen te verwachten. Uit de resultaten van de meest recente Bank Lending Survey (BLS) die tussen 27 maart en 3 april van dit jaar is afgenomen door De Nederlandsche Bank (DNB), bleek dat een daling van wel 37 wordt verwacht. Dit kan om bovengenoemde redenen in het voordeel werken van prijsvechters op de hypotheekmarkt

De BLS is een driemaandelijkse enquête waarin het oordeel van zeven in Nederland gevestigde banken over hun kredietverlening van het afgelopen kwartaal en hun verwachtingen voor het komende kwartaal wordt gevraagd.