B88452614Z

Nog nooit zijn in Nederland zoveel bestaande koopwoningen verkocht als in 2016, zo meldt Woningmarktcijfers.nl. Met 214.793 geregistreerde transacties werd de top van tien jaar geleden met 2,4% overschreden. In vergelijking met 2015 zijn 20,5% meer woningen verkocht. In vergelijking met het dieptepunt van het jaar 2013 bedraagt de stijging 95%. 

Nog nooit zijn in Nederland zoveel bestaande koopwoningen verkocht als in 2016, zo meldt Woningmarktcijfers.nl. Met 214.793 geregistreerde transacties werd de top van 10 jaar geleden met 2,4% overschreden. In vergelijking met 2015 zijn 20,5% meer woningen verkocht. In vergelijking met het dieptepunt van het jaar 2013 bedraagt de stijging 95%. 

In 2016 zijn elke maand meer woningtransacties genoteerd in vergelijking met voorgaande jaren. Na september werd volgens Woningmarktcijfers.nl al duidelijk dat een nieuw record niet kon uitblijven. 

 

Ontwikkelingen per provincie

In de volgend grafieken worden de ontwikkelingen per provincie getoond. In Zeeland en Flevoland bleef het aantal transacties beperkt tot ruim 5.000 stuks. In Noord en Zuid Holland wisselden 39.443 respectievelijk 46.512 woningen van eigenaar. 

 
 

Transacties in vergelijking met 2015

De provincie Noord Holland heeft met +11,5% de kleinste stijging in vergelijking met 2015. In Overijssel en Gelderland worden een kwart meer transacties gemeten, Flevoland spant de kroon met een stijging van 28,5%. 

 
 

Transacties in vergelijking met 2013

In 2013 beleefde de Nederlandse woningmarkt haar dieptepunt. Het aantal transacties nam af tot 110.904. Het herstel per provincie is zeer wisselend. In Zeeland nam het aantal transacties met 60% het minst toe, in Flevoland en Utrecht was sprake van een ruime verdubbeling. 

 
 

Binnenkort meer cijfers

Op 20 januari worden de koopsomcijfers door het Kadaster en CBS gepubliceerd. Eind januari zullen onze uitgebreide woningmarktrapporten per gemeente, regio en provincie beschikbaar zijn. Het rapport van Nederland wordt gratis ter beschikking gesteld. De overige rapporten zijn los of via een abonnement op onze website te bestellen. 
 

Gemeentelijke ranking binnenkort beschikbaar

Begin februari zal in samenwerking met het blad Vastgoed de jaarlijkse gemeentelijke woningmarkt ranking worden bekend gemaakt. De prestaties op gemeenteniveau qua koopsomontwikkeling, ontwikkeling transacties verkooptijden, woningaanbod etc., zullen objectief worden vergeleken. De resultaten zullen onder andere op kaart beschikbaar komen. 
 

Over Woningmarktcijfers.nl:

Woningmarktcijfers.nl is een product van Pasgoed BV een bureau dat adviezen geeft aan overheden en marktpartijen op het gebied van ontwikkelingen in de woningmarkt. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Leo van de Pas.