Pararius Huurmonitor

De huren in de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van 2020 met 2,4% gestegen. Dat melden Vastgoed Management Nederland (VGM NL) en makelaarsorganisatie NVM in hun actuele kwartaalcijfers. De huren boven de liberalisatiegrens stijgen wel minder hard dan de afgelopen jaren.

Uit de kwartaalrapportages transactiedata huurwoningen van VGM NL en NVM blijkt verder dat de gemiddelde huurprijs voor appartementen het sterkst stijgt. Bovendien valt op dat de regionale verschillen groot zijn. Daarbij spelen aantallen transacties, locatie en toevoeging van nieuwbouw een rol van betekenis.

Lees verder onder de grafiek

Grote regionale verschillen in de huurprijsontwikkeling (bron VGM NL)

Regionale verschillen huurmarkt

De huurprijzen boven de liberalisatiegrens zijn in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Overijssel het sterkst gestegen met 8 tot 9% in een jaar tijd. Daarentegen zijn de gemiddelde huurtarieven per m2 in Drenthe, Flevoland en Gelderland goedkoper geworden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Ter illustratie: deze ligt in Noord-Holland op € 17,06 en in Drenthe op € 8,72.

De druk op de huurmarkt in Noord- en Zuid Holland blijft onverminderd groot, mede dankzij de invloed van hoofdstad Amsterdam. Verder vallen de gemeenten Eindhoven en Rotterdam op: de vierkantemeterprijs is daar gestegen met respectievelijk 22,1% en 12,9% ten opzichte van vorig jaar. Daarentegen laten de steden Arnhem (-9,6%) en Almere (-16,0%) juist een daling zien.

Lees verder onder de grafiek

De huurprijsstijging per m2 vlakt al zes jaar af (bron VGM NL)

Huurprijsstijging vlakt af

Over geheel Nederland ligt de gemiddelde huurprijs in de vrije sector op € 1.076,- voor woonhuizen (+0,6 t.o.v. vorig jaar) en € 1.114,- voor appartementen (+3,5%). De gemiddelde vierkante meter prijs kwam in het eerste kwartaal voor woonhuizen uit op €9,50 (+2,6%) en voor appartementen op €13,61 (+5,1%). Een duidelijke trend is dat de huurprijsstijging de afgelopen jaren is afgevlakt, maar dat de krapte op de huurmarkt aanhoudt.

Sinds 2014 publiceren VGM NL en NVM elk kwartaal de transactiecijfers van de  huurwoningen die aangeleverd worden door leden. Samen met de NVM vertegenwoordigt VGM NL ruim 50% van de Nederlandse huurmarkt. Dit marktaandeel betreft circa 60% vrije sector huurwoningen en ongeveer 40% gereguleerde huurwoningen. Deze woningen zijn in bezit van institutionele en grote particuliere beleggers en consumenten.