Renteverlaging

Vorige week werd het hoogste weekaantal renteverlagingen in bijna twee maanden genoteerd. Uit de wekelijkse update van de Hypotheekshop blijkt dat de gemiddelde hypotheekrente zonder NHG hierbij flink is gedaald.

Vorige week werd het hoogste weekaantal renteverlagingen in bijna twee maanden genoteerd. Uit de wekelijkse update van de Hypotheekshop blijkt dat de gemiddelde hypotheekrente zonder NHG hierbij flink is gedaald. 

In het algemeen betreft het kleine renteaanpassingen. Delta Lloyd en Reaal voerden echter enkele grotere verlagingen door, nadat zij hun tarieven sinds maart niet meer hadden aangepast. Reaal verlaagde de rente op 30 jaar vast – zonder NHG – in de hoogste risicoklasse zelfs met bijna 0,6%

Concurrentie

“Hierdoor daalde de gemiddelde hypotheekrente zonder NHG flink. Het verschil in rente tussen NHG en niet-NHG is de laatste jaren fors teruggelopen en bedraagt momenteel gemiddeld 0,6% tot 0,7%-punt. De toegenomen concurrentie binnen het niet-NHG segment speelt hier ongetwijfeld een rol in”, aldus de Hypotheekshop.

Bron: InFinance