nieuwbouwdogblog

Dit jaar worden er naar verwachting 51.000 woningen gebouwd terwijl slechts 45.000 nieuwe bouwvergunningen worden verleend. Als het aantal vergunningen niet stijgt dan zet dit vanaf 2017 een rem op de woningbouwproductie.

Dit jaar worden er naar verwachting 51.000 woningen gebouwd terwijl slechts 45.000 nieuwe bouwvergunningen worden verleend. Als het aantal vergunningen niet stijgt dan zet dit vanaf 2017 een rem op de woningbouwproductie.

Weinig bouwlocaties, beperkte ontwikkelcapaciteit bij gemeenten en ontwikkelaars en kleinere projecten zijn de belangrijkste oorzaken van de beperkte vergunningverlening. De Brexit raakt de bouwsector volgens het ING Economisch Bureau niet direct. Indirect zijn er wel gevolgen. De woningmarkt ondervindt last van de onzekerheid en bedrijven kunnen investeringen in bedrijfspanden terugschroeven vanwege de onzekerheid en afnemende vraag uit het Verenigd Koninkrijk.

Enorme werkvoorraad 

De orderboeken van woningbouwers namen in mei flink toe tot 9,3 maanden werk. De werkvoorraad is hierdoor zelfs groter dan in mei 2008. Dit komt mede doordat de bouwcapaciteit door faillissementen en bedrijfssaneringen de afgelopen jaren flink is afgenomen. Er zijn hierdoor minder bouwbedrijven over, die elk ook nog eens minder capaciteit hebben en die samen “de koek” verdelen.

Stagnatie bouwvergunningen en Brexit

Er zijn punten van zorg. Zo kan de Brexit het vertrouwen en de financiële positie van consumenten aantasten en de woningbouw onder druk zetten. Een ander risico is dat het aantal afgegeven woningbouwvergunningen na een korte opleving op een relatief laag niveau blijft. Na een dieptepunt van 26.000 vergunningen in 2013 steeg het aantal afgegeven vergunningen naar 53.500 in 2015. Voor 2016 lijken we uit te komen op circa 45.000 bouwvergunningen.

Een afname van het nieuwbouwaanbod komt ook tot uiting in een nog nauwelijks groeiende verkoop van nieuwbouwwoningen. Nieuwbouwwoningen worden anderhalf à twee jaar na het vergeven van de vergunning afgebouwd. In 2016 verwachten we hierdoor nog een stijging van de gerealiseerde woningen tot 51.000 en in 2017 nog tot 53.000. Als het aantal bouwvergunningen niet stijgt, zet dit daarna echter een rem op de productie. 

Minder actieve corporaties

Er zijn verschillende redenen voor de stagnatie van de afgifte van de bouwvergunningen. Zo trekt de markt zo hard aan dat gemeenten en ontwikkelaars een tekort aan ontwikkelcapaciteit hebben. Ook wordt meer ingezet op kleinere projecten. Het opstarten van veel kleine projecten kost meer tijd dan één groot project. Daarnaast ontwikkelen vooral ook woningcorporaties minder woningen. 

“Het aantal nieuw te bouwen woningen zal langjarig achterblijven bij de behoefte. Belangrijke oorzaak is een gebrek aan plancapaciteit”, aldus Jan van der Doelen, ING sectormanager Bouw & Onroerend Goed. “Voor bouwbedrijven is het verstandig te kijken naar alternatieven om de eigen bouwproductie op niveau te houden. Bijvoorbeeld het omvormen van bestaande panden naar woningen voor kleine huishoudens maar ook verduurzaming en levensloopbestendig maken van bestaande woningen.”

 Bron: ING