opkoopbescherming

De bevolkingskrimp in de hoofdstad zet volgens het ING Economisch Bureau de woningprijzen in Amsterdam onder druk.

De Amsterdamse bevolking is tussen januari en augustus met ruim 1.900 personen gekrompen. Belangrijkste oorzaak is de flinke terugval van de instroom van buitenlandse migranten. ING Economisch Bureau verwacht dat de krimp de rest van het jaar aanhoudt, waardoor de vraag naar Amsterdamse woningen afneemt. Dit verlicht de woningmarktkrapte en zet neerwaartse druk op de woningprijzen in Amsterdam.

Huizenprijzen in Amsterdam in derde kwartaal 6% hoger dan vorig jaar

De NVM berichtte vorige week dat de Amsterdamse huizen die in het afgelopen kwartaal zijn verkocht, gemiddeld 5.790 euro per vierkante meter opleverden, 6 procent meer dan een jaar eerder. Vergeleken met een kwartaal eerder is sprake van een zeer lichte daling, maar dat zegt volgens de NVM niets, omdat de zomervakantie het derde kwartaal altijd negatief beïnvloedt.

NVM: prijsstijging koopwoningen grootste in 20 jaar

Coronacrisis drukt bevolkingsgroei in heel Nederland

Door de coronacrisis valt de bevolkingsgroei in Nederland lager uit dan eerder verwacht. De bevolking groeide tussen maart en augustus van dit jaar met slechts zo’n 18.000 personen. Dit is ruim 70% minder vergeleken met dezelfde periode in 2019, toen de bevolking met zo’n 60.000 inwoners groeide. De belangrijkste oorzaak is de forse terugval van de instroom van buitenlandse migranten, zoals expats, sinds de virusuitbraak in maart. De wereldwijd ingestelde reisbeperkingen en lockdowns zijn hier debet aan.

Daling woningvraag haalt druk van Amsterdamse woningprijzen

Het wegblijven van buitenlandse migranten in combinatie met de uitstroom van Amsterdamse huishoudens naar andere gemeenten, zet neerwaartse druk op de huizenprijzen. Omdat het aantal huishoudens in de hoofdstad hierdoor daalt, neemt de vraag naar Amsterdamse woningen af. Bij een gelijk woningaanbod betekent dit een verlichting van de woningmarktkrapte in Amsterdam. Dit zet neerwaartse druk op de woningprijzen.

Lees ook: Coronacrisis versnelt de trek uit de stad naar het platteland

ING: coronacrisis beïnvloedt krapte ook via de aanbodkant

Op de langere termijn beïnvloedt de coronacrisis de krapte ook via de aanbodkant. De crisis vertraagt de woningbouw, waardoor het aantal opgeleverde woningen op termijn terugloopt en de krapte juist toeneemt. De omvang van beide deeleffecten bepaalt of de krapte per saldo toe- of afneemt. Op de korte termijn speelt het effect aan de aanbodkant volgens ING echter nog een kleine rol, omdat veel geplande nieuwbouw voor dit jaar en voor begin volgend jaar al opgeleverd wordt of in een ver stadium is.

Zowel ABN Amro als de Rabobank verwachten dat pas in 2021 sprake zal zijn van stabilisatie, waarbij het de vraag is of de prijzen zullen dalen.

ABN Amro Woningmarktmonitor: prijzen stijgen dit jaar nog 6%