Vastgoed Actueel senioren

Met 385.000 hypotheekaanvragen (Hypotheken Data Netwerk) was 2018 een recordjaar: een toename van bijna 5% in vergelijking met 2017, stelt de Hypotheekshop vast in de Jaarmonitor. Alleen in de leeftijdsgroep tot 35 jaar nam het aantal aanvragen af. Ook het aandeel aanvragen met Nationale Hypotheek Garantie nam in 2018 af.

Met 385.000 hypotheekaanvragen (Hypotheken Data Netwerk) was 2018 een recordjaar: een toename van bijna 5% in vergelijking met 2017, stelt de Hypotheekshop vast in de Jaarmonitor. Alleen in de leeftijdsgroep tot 35 jaar nam het aantal aanvragen af. Ook het aandeel aanvragen met Nationale Hypotheek Garantie nam in 2018 af.

De Hypotheekshop signaleert een duidelijke tweedeling: het aantal hypotheekaanvragen door mensen van vijftig jaar en ouder neemt toe, terwijl jonger dan vijftig jaar afneemt of gelijk blijft.
De leeftijdsgroep 40 tot 45 jaar sloot met gemiddeld € 303.000 de hoogste hypotheek. Zestigplussers vroegen met gemiddeld € 167.000 juist de laagste hypotheek aan. De hoogte van de gemiddelde hypotheek steeg in 2018 naar ruim €245.000 (HDN).

34% van alle aanvragen werd met NHG gesloten (2017: 36%). Deze afname lijkt voornamelijk veroorzaakt door het dalende aandeel aanvragen met een hoofdsom tussen €100.000 en €250.000.

Diverse nieuwe geldverstrekkers

Opvallend noemt de Hypotheekshop het aantal nieuwe geldverstrekkers. In 2018 traden Rabobanklabel Vista, Tulp, Jungo, Colibri en Robuust toe tot de hypotheekmarkt, terwijl er een jaar eerder nauwelijks nieuwe partijen actief werden.

Nieuwe producten in de familiesfeer

De geldverstrekkers zijn bovendien innovatief bezig. De vernieuwing in 2018 had met name betrekking op het verzilveren van overwaarde (Duowonen van DNGB, SVn verzilverhypotheek) en de aankoop van te verhuren onroerend goed (Woonfonds, NN). Ook kwamen er nieuwe producten in de familiesfeer op de markt. NN introduceerde de gezinshypotheek, waarbij klanten een deel van hun overwaarde kunnen gebruiken om daarmee hun (klein)kinderen te helpen met de aankoop van hun eerste woning. Woonfonds bracht de familiehypotheek, waarbij familieleden kunnen samen- of inwonen. Verder introduceerde Jungo de crowdfundingshypotheek.

Seniorenregeling en Inkomensverklaring Ondernemer

De NHG lanceerde onder meer de seniorenregeling, waarbij ouderen die al AOW ontvangen of over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken, kunnen worden getoetst op basis van de werkelijke lasten in plaats van de gangbare financieringsnormen.
Daarnaast bracht NHG de Inkomensverklaring Ondernemer. Hiermee kunnen ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn de mogelijkheid hebben een NHG-hypotheek sluiten.

Energiebespaarbudget

De belangrijkste vernieuwing is volgens de Hypotheekshop de introductie van het Energiebespaarbudget. Daarmee kunnen consumenten verduurzaming direct meefinancieren, en pas later beslissen hoe ze hun nieuwe woning het beste kunnen verduurzamen.

Bron: Jaarmonitor Hypotheekshop