Moderne makelaar

Vroeger nam de makelaar de klant zo veel mogelijk werk uit handen. Met de voortschrijdende digitalisering is de relatie tussen klant en makelaar sterk veranderd. De klant is mondiger en actiever, wil zaken zelf regelen, geld besparen.

Vroeger nam de makelaar de klant zo veel mogelijk werk uit handen. Met de voortschrijdende digitalisering is de relatie tussen klant en makelaar sterk veranderd. De klant is mondiger en actiever, wil zaken zelf regelen, geld besparen. Wat dat betreft is de verandering te vergelijken met die in tv-kijken. Waarin de consument ook meer controle wil hebben. Op het internet is er sprake van volledige controle over wat en wanneer men kan kijken; keuzes worden zelf gemaakt. Het is dan ook niet vreemd dat er ondertussen abonnementen voor alleen internet worden aangeboden. Tv is passiever, maar met on demand en digitale tv wordt ingespeeld op de behoefte te kijken op het moment dat het de consument zelf uitkomt. Abonnementen met internet en tv worden dan ook nog vaak gekozen. Het kan dus belangrijk zijn voor de traditionele makelaar om in te spelen op de behoefte aan flexibiliteit.

Pro en contra

Internetmakelaars en traditionele makelaars hebben veel gemeen, ze doen hetzelfde werk, hebben dezelfde opleiding genoten en moeten zich permanent bijscholen. Wat is het verschil tussen de traditionele makelaar en de internetmaker? De traditionele makelaar levert full service, maar dit kan niet altijd op het moment waarop het de consument het best uitkomt. De internetmakelaar, die hoofdzakelijk online actief is, biedt die flexibiliteit wel. De groep online makelaars groeit snel, en ook steeds meer traditionele makelaars bieden online diensten aan. De groeiende markt van internetmakelaars, meestal aankoopmakelaars, brengt ook onzekerheid met zich mee voor zowel de makelaar als de klant.

Prijs en dienstverlening

De ‘ouderwetse’ makelaar ontvangt courtage, terwijl online makelaars een vast tarief hanteren. Deze vaste prijs ligt beduidend lager dan de courtage. Dit wordt veroorzaakt doordat de internetmakelaar een beperkter dienstenpakket aanbiedt. Het dienstenpakket van de online makelaars is minder vast gedefinieerd dan dat van de traditionele makelaar. Bij de laatste weet de klant waar hij aan toe is. Bij de online makelaar is dat vaak minder helder. De verschillen in prijs zijn groot en het aangeboden dienstenpakket varieert van zeer beperkt tot vrij uitgebreid. De ene online makelaar plaatst een huis op de eigen website en communiceert alleen per e-mail, de andere helpt ook bij de onderhandelingen en de koopovereenkomst. Voor de klant zit daar een risico in: door zelf een actieve rol te spelen in het proces, aanvaardt de klant ook een eigen risico.

Risico

Makelaars kunnen het eigen risico van de klant beperken door alle specialistische zaken zelf op te pakken. Ze laten alleen die zaken aan de klant over waar weinig tot geen risico aan verbonden is, zoals bezichtigingen, foto’s van het huis maken, aanbiedingstekst en advertenties via (sociale) media. Prijsbepaling, juridische zaken, onderhandelingen en koopovereenkomst zijn zaken waar wel een risico aan kleeft. Maar ook deze taken laten sommige makelaars over aan de klant.