WOZ-waarde gaat minder meetellen bij vaststelling huurprijs

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter kale huur is in het eerste kwartaal van 2021 gestegen, maar er zijn grote verschillen. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van de huurmarkt voor woningen in de vrije sector van NVM en Vastgoed Management Nederland (VGM NL).

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2020 stegen de huren voor nieuwe huurders gemiddeld met 5,9%voor woonhuizen en 7,7% voor appartementen. Nieuwe huurders betaalden een gemiddelde huurprijs van € 10,04 per vierkante meter per maand voor woonhuizen en voor appartementen van € 14,65.

Huurdaling in Amsterdam

De huurprijzen stijgen echter niet overal meer. Er is sprake van een tweedeling in de markt, stellen NVM en VGM NL. In de gemeenten met de hoogste gemiddelde huurprijs per vierkante meter – zoals Amsterdam en Amstelveen – daalden de huurprijzen bij mutatie. In gemeenten als Almere, Rotterdam en Groningen lieten de huurprijzen bij mutatie nog een flinke stijging zien. De huurprijzen stijgen minder hard in sterk stedelijke gebieden, en harder in minder stedelijke gebieden. Ook per oplevervorm zijn de verschillen tweeledig: kale en gestoffeerde woningen stegen over het algemeen in prijs, terwijl gemeubileerde woningen in de kwartaalcijfers huur gemiddeld een daling lieten zien.

Bron: NVM, VGM NL

Veranderende vraag

Eric Verweij, voorzitter van VGM NL, licht toe dat de trend die sinds vorig kwartaal zichtbaar is in de huidige kwartaalcijfers van de huurmarkt doorzet: “In sterk stedelijke gebieden, waar de huurprijzen als eerste flink stegen, zien we nu als eerste een stagnatie en soms zelfs behoorlijke daling van de transactiehuur als een nieuwe huurder de woning betrekt. De markt doet hier zijn werk, het plafond lijkt te zijn bereikt.”

“De reden hierachter lijkt voornamelijk de veranderde vraag als gevolg van Covid-19 te zijn”, denkt Verweij. “Steden zijn minder aantrekkelijk geworden door onder meer het thuiswerken en de gesloten horeca en uitgaansactiviteiten. Het buitengebied is juist aantrekkelijker doordat je voor dezelfde huurprijs bijvoorbeeld een extra kamer of buitenruimte krijgt. De eventuele reisafstand is minder belangrijk geworden. Het wegblijven van expats heeft ook een drukkend effect op de huurprijzen, met name in het hogere segment.”

“Steden zijn minder aantrekkelijk geworden door onder meer het thuiswerken en de gesloten horeca en uitgaansactiviteiten”

– Eric Verweij, voorzitter VGM NL

 

NVM-voorzitter Onno Hoes vult aan dat er nog steeds veel beweging in de huurmarkt zit. “Het aantal transacties is in het eerste kwartaal van 2021 met liefst 25% op jaarbasis gestegen. Met name appartementen doen het goed, zeker in het kale segment en in sterk stedelijke gebieden.”

“Ook is er veel nieuwbouw opgeleverd, hetgeen een positief signaal is, echter met de kritische kanttekening dat met name woningen met huurprijzen boven de € 1.000 worden toegevoegd. Bouwen – zeker in het lagere- en middensegment – is essentieel om de markt weer gezond te krijgen en de doorstroming van met name thuiswonenden naar huur en huur naar koop weer op gang te krijgen. We hopen dan ook op een minister van Wonen in het nieuwe kabinet die de geschetste oplossing in de door de branche opgestelde Actieagenda Wonen ter harte neemt. Langer wachten is geen optie.”

De kwartaalcijfers van de huurmarkt zijn te vinden op de website van VGM NL.