justice-510742_960_720

Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep een makelaar aansprakelijk gesteld voor een meetfout bij het bepalen van de oppervlakte van een woning. Of er schade is geleden en zo ja hoeveel, wordt nog onderzocht.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep een makelaar aansprakelijk gesteld voor een meetfout bij het bepalen van de oppervlakte van een woning. Op Funda stond dat het huis een woonoppervlak had van 105 vierkante meter. Toen een consument de woning kocht, kwam hij erachter dat het oppervlak volgens de NEN-richtlijnen slechts 88 m2 bedroeg. Of er schade is geleden en zo ja hoeveel, wordt nog onderzocht.

De woning werd in 2013 verkocht voor een bedrag van 213.750 euro. De koper meent voor de rechter dat hij 34.600 euro schade heeft geleden door de meetfout: 17 keer de vierkantemeterprijs uit de koopovereenkomst. Hij zei bovendien dat hij de woning niet zou hebben gekocht als hij de juiste afmetingen had geweten. Op Funda filterde hij alle huizen kleiner dan 100m2 eruit.

Meetinstructie

De verkopend makelaar was aangesloten bij brancheorganisatie VastgoedPRO, waardoor het voor de makelaar verplicht was om woningen op te meten volgens de NEN-2580-meetinstructie. De makelaar achterhaalde de oorzaak van de fout: een adviseur berekende de afmetingen op basis van de bouwtekeningen, maar maakte een rekenfout.

Bescherming koper

“In beginsel mogen zij ervan uitgaan dat de vermelde oppervlakte is gemeten met inachtneming van de meetinstructie en dus – afgezien van de in de meetinstructie zelf genoemde ondergeschikte afwijkingen ten gevolge van bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting – overeenkomt met het netto woonoppervlak van de woning”, schrijft het gerechtshof in zijn uitspraak.

Het hof baseert zich op een vergelijkbaar arrest van de Hoge Raad vorig jaar, waarin werd uitgesproken dat aspirant-kopers erop mogen vertrouwen dat het vermelde woonoppervlak bij aankoop klopt. De meetinstructie is bedoeld als bescherming van de koper. De Hoge Raad oordeelde toen: “de enkele vermelding in de verkoopbrochure dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend […] is in dit verband onvoldoende. Een dergelijke standaardmededeling is op zichzelf niet specifiek genoeg om afbreuk te kunnen doen aan het vertrouwen dat de aspirant-koper […] aan het verplichte karakter van die meetinstructie mag ontlenen.” Het gerechtshof vernietigde daarmee het vonnis van de rechtbank en stelde de makelaar wel aansprakelijk voor de schade.

Discussie over schade

De schadevergoeding is nog een onderwerp van discussie. Volgens de makelaar is de aankoopprijs gebaseerd op de inhoud van de woning en is die niet anders dan voorgespiegeld. Bovendien werd er al een zeer lage prijs betaald. Het huis werd eerst aangeboden voor 275.000 euro, daarna verlaagd tot 229.500 en uiteindelijk verkocht voor 213.750.

De rechter oordeelde dat het aantal ontbrekende meters vermenigvuldigen met de vierkantemeterprijs niet toereikend is om de schade vast te stellen. Om de schade wel te bepalen heeft het hof een deskundige gevraagd naar de werkelijke woningwaarde in 2013.

Bron: AM:web