Minder hypotheekaanvragen voor aankoop woning

815
hypotheekaanvragen

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is in het eerste kwartaal van 2021 gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

De totale hypotheekmarkt is het eerste kwartaal van 2021 met 139.565 aanvragen ongeveer gelijk gebleven aan hetzelfde kwartaal in 2020. Het aantal aanvragen voor over- of bijsluitingen is van 61.957 vorig jaar toegenomen naar 67.999 het afgelopen kwartaal.

Het aantal hypotheekaanvragen in het eerste kwartaal blijft stabiel ten opzichte van 2020. Opvallend is de stijgende trend per maand. In januari werden er ruim 39.000 aanvragen gedaan, in februari 45.000 en in maart 55.000. Dit heeft mogelijk te maken met de dalende hypotheekrente in februari. De kopersmarkt liet daarentegen een daling noteren van 6,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Daling hypotheekaanvragen voor koop

Gemiddeld werd er € 334.523 aan hypotheek aangevraagd en kostte een woning gemiddeld € 422.198. Dat is respectievelijk 9,3% en 12,5% meer dan in het eerste kwartaal van 2020. Het aantal hypotheekaanvragen bedoeld voor de koop van een woning liet echter een daling zien van 6,7% ten opzichte van vorig jaar. Dat is volgens HDN vermoedelijk het gevolg van de stijging van de gemiddelde woningwaarde en minder woningaanbod.

Vooral in het noorden en oosten van het land kromp de kopersmarkt, waarbij de grootste dalingen zichtbaar zijn in Overijssel (- 15,8%), Gelderland (- 15,2%) en Drenthe (-14,5%). Alleen Noord-Holland laat nog een kleine groei van 0,6% zien ten opzichte van 2020, ondanks dat dit de duurste provincie is.

Verbouwers stuwen hypotheekmarkt

In de kopersmarkt is duidelijk zichtbaar dat consumenten met een voorkeur voor NHG het lastig hebben. De doorstromer met NHG liet met 5.162 aanvragen de grootste daling noteren: – 35,8%. Dit is verbonden aan de ernstige krapte op de markt, waardoor de prijzen van de woningen stijgen en de NHG-grens mogelijk uit zicht raakt. NGH spreekt van ‘zorgelijke omstandigheden’.

Verder valt op dat de groei van het aantal over- en bijsluitingen vrijwel volledig terug te leiden is aan de verbouwer. Het aantal hypotheekaanvragen van de verbouwer steeg met 28,9% en kwam daarmee uit op 20.293.H et totaal aantal aanvragen bleeft daardoor ongeveer gelijk bleef ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de digitale editie van Vastgoed Actueel Magazine: Shirley Kneepkens (VastgoedPro) over de aanbodkrapte