De Tweede Kamer vergaderde op 11 december over de bouwopgave. Diverse Kamerleden uitten naar het kabinet hun kritiek op het tekort aan nieuwbouwwoningen. Minister Van Veldhoven gaf aan dat tegen de 75.000 woningen erbij in 2020 mogelijk is, inclusief transformatieobjecten. Daarbij kende ze ook een grote rol toe aan flexwonen.

Voorafgaand aan de commissievergadering over de bouwopgave stuurden tien brancheorganisaties, waaronder Vereniging Eigen Huis, de NVM, de bouwbranche en Natuurmonumenten, een brandbrief aan de Tweede Kamer en het kabinet. Hun boodschap: Het Rijk moet meer doen om de woningbouw weer op gang te brengen.
CDA-Kamerlid Rommes noemde deze brief om de noodzaak van concrete maatregelen voor de woningmarkt te benadrukken: “Regering, doe wat.” Ook bepleitte hij flexibele woningen en een zwaardere rol voor de provincies.

Van investeringsfonds tot huren bevriezen

PvdA-Kamerlid Nijboer pleitte voor een investeringsfonds voor de bouw van sociale huurwoningen. “De woningnood is nog nooit zo hoog geweest en de prognoses over woningbouw nemen alleen maar af…”
Smeulders van GroenLinks hield een pleidooi voor een maatregel zoals in Berlijn: “De huren bevriezen en zo zorgen dat de prijzen van bestaande woningen niet verder stijgen.”
Van Eijs van D66 wees op het belang van goed kijken naar de doelgroepen door de gemeentes. “Bouwen we wel de juiste woningen? Is er wel genoeg kennis bij de gemeentes; het Rijk moet er bovenop zitten.”

Bekijk hieronder het debat.

Grote rol voor woondeals

In haar reactie onderstreepte minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen dat de urgentie groot is: “Bouwen, bouwen, bouwen, daar is iedereen het mee eens. We doen er alles aan, al is het aantal van 75.000 woningen erbij in 2020 een uitdaging. Wat betreft de stikstofdrempel: er wordt nu hard gewerkt aan een brief hierover.” In november sprak de minister overigens nog van een flinke dip in de woningbouw.

De roep om regie door de brancheorganisaties – de NVM pleit voor regionale vastgoedregisseurs – pareerde de minister door te wijzen op de rol van de Woondeals. “In de regio’s van de woondeals is er veel samenwerking. Hier zijn ze ook bezig met onderzoeken wat voor typen woningen nodig zijn: goed in kaart brengen wat de vraag is. Maar we willen geen uniformiteit opleggen, want per regio verschilt de vraag.”

Flexwonen als oplossing

Flexwonen noemde de minister een welkome aanvulling. “Voor een gebiedsgerichte versnellingsaanpak op dit gebied werken we nauw samen met de provincies. Van een quotum ben ik minder gecharmeerd, want het gaat om lokaal maatwerk, elke regio verschilt.”
Ze kondigde een landelijk congres over flexwonen aan, in het voorjaar van 2020.

Vanavond evalueert de Tweede Kamer de Woningwet.

Bron: Debat Gemist