Zeist-Wulperhorst-voor

Vanaf 21 oktober biedt Biltstede Makelaars zijn klanten de mogelijkheid om landgoederen en monumenten per online inschrijving te verkopen en aan te kopen. De online verkoop gebeurt in samenwerking met Troostwijk Auctions, een van de grootste veilinghuizen van Europa. Het eerste landgoed dat Biltstede op deze manier op de markt brengt is De Wulperhorst in Zeist.

Vanaf 21 oktober biedt Biltstede Makelaars zijn klanten de mogelijkheid om landgoederen en monumenten per online inschrijving te verkopen en aan te kopen. De online verkoop gebeurt in samenwerking met Troostwijk Auctions, een van de grootste veilinghuizen van Europa. Het eerste landgoed dat Biltstede op deze manier op de markt brengt is De Wulperhorst in Zeist.

Proces biedt grote voordelen

In de exclusieve makelaardij is online verkoop een nog zeldzaamheid, maar het proces biedt volgens Biltstede-directeur Albert Velema grote voordelen. “Online verkoop is een gestructureerd verkoopproces met een vaste einddatum. De inschrijving is bovendien voor iedereen toegankelijk; gegadigden overal ter wereld hebben gelijke mogelijkheden om te bieden. Het bereik is vaak aanzienlijk groter dan bij een normale onderhandse verkoop.” Overigens biedt Biltstede het onderhandse verkooptraject ook aan; wanneer een landgoed, monument of exclusieve woning per online inschrijving wordt verkocht, staat dit duidelijk aangegeven op de website.

Hybride inschrijving

Kiest een verkoper voor een online verkoopproces, dan zijn er bij Biltstede twee mogelijkheden. Bij een gewone online inschrijving doen gegadigden een bieding en gunt de verkoper in principe aan de hoogste bieder. Bij de zogeheten ‘hybride’ online inschrijving doet de gegadigde een bieding in geld en levert daarnaast een beknopt plan van aanpak, waarin hij of zij beschrijft hoe het object zal worden bewoond, beheerd of ontwikkeld. De verkoper gunt op grond van de geldelijke bieding én de kwaliteit van het gebruiksplan. 

‘Online hybride inschrijving doet recht aan waarde van uniek vastgoed’

Historische waarde

Velema: “Juist bij de verkoop van landgoederen, monumenten en objecten in natuurgebieden heeft een hybride inschrijving unieke voordelen; zo’n proces doet recht aan de historische waarde of de natuurwaarde van een monument of landgoed.” Zowel de gewone als de hybride inschrijving is bij Biltstede besloten, dat wil zeggen dat de inschrijvers de biedingen van anderen niet kunnen zien. Iedere online inschrijving bij Biltstede/Troostwijk staat onder toezicht van een notaris. Gegadigden kunnen een bieding uitbrengen nadat zij zich conform de wettelijke bepalingen hebben gelegitimeerd.

De online verkoop van De Wulperhorst is hier te zien.