Pararius Huurmonitor

“De ‘noodknop’ werkt contraproductief. Daarom moet deze dreiging worden weggenomen.” Dat liet de Vereniging van Institutionele Beleggers Vastgoed Nederland (IVBN) weten aan de vooravond van de Ronde Tafel discussie op 29 januari in de Tweede Kamer over de ernstige woonproblematiek voor middeninkomens in de huursector. Aan deze hoorzitting doen de Woonbond, Aedes, Vastgoed Belang, TU Delft en de Rabobank mee.

‘Noodknop’ beperkt investeringskracht

Zoals bekend kunnen middeninkomens heel lastig een betaalbare huurwoning vinden. Vooral mensen met een laag modaal inkomen komen niet in aanmerking voor een corporatiewoning en zijn gedwongen een dure huurwoning te betrekken. Velen kunnen de huur niet betalen door excessieve huurstijgingen van huisjesmelkers. Om deze ontwikkeling te beteugelen, bedacht het kabinet een ‘noodknop’ voor het middenhuur segment. Dit reguleringsvoorstel is tegen het zere been van de IVBN. “Daardoor kunnen onze leden niet meer in de woningmarkt investeren.” De branche-organisatie pleit er voor de investeringskracht van de vastgoedbeleggers te benutten in plaats van ze te verjagen van de woningmarkt.

Ontwikkeling huurprijzen (bron: Rabobank)

Beperking huurstijging

Om een noodknop te voorkomen heeft IVBN medio vorig jaar het zogeheten  Middenhuurakkoord aangeboden. De organisatie stelt een wettelijke beperking van de reguliere jaarlijkse huurstijging in de middenhuur voor ter hoogte van de inflatie plus maximaal 7,5% over een periode van vijf jaar.