Haarlemmermeer

Net als de voorgaande kwartalen onderzocht WK makelaars ook dit kwartaal weer de NVM cijfers van twee grote kernen in de Haarlemmermeer (Hoofddorp en Nieuw-Vennep) en vergeleek de cijfers met Haarlem en Amsterdam.

Net als de voorgaande kwartalen onderzocht WK makelaars ook dit kwartaal weer de NVM cijfers van twee grote kernen in de Haarlemmermeer (Hoofddorp en Nieuw-Vennep) en vergeleek de cijfers met Haarlem en Amsterdam.

Volgens WK makelaars is het opvallend dat in Amsterdam en Haarlem in Q2 respectievelijk 36% en 45% meer woningen zijn aangemeld dan in Q1. Het aantal als verkocht afgemelde woningen bleef in deze steden vrijwel gelijk. In Hoofddorp en Nieuw-Vennep is dit beeld anders, want het aantal woningen dat nieuw op de markt bleef gelijk. In Nieuw-Vennep geldt dat ook voor het aantal als verkocht afgemelde woningen. Hoofddorp laat een ander beeld zien, want hier steeg dit aantal over de hele linie met ongeveer 19%. Ook valt op dat Amsterdammers en Haarlemmers het afgelopen halfjaar verantwoordelijk zijn geweest voor 20% van de aankopen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

De tabel laat de krapte-indicatoren en het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht zien. De krapte-indicator geeft het aantal woningen aan waaruit een potentiële koper kan kiezen. In een markt waar evenwicht is tussen vraag en aanbod staat de krapte-indicator op 7. Naarmate dat getal lager is spreekt men van schaarste.

Over het algemeen zijn de krapte-indicatoren in de onderzochte plaatsen ligt gestegen ten opzichte van Q1, dit betekent dat een potentiële koper een klein beetje meer keuze heeft gekregen. Het aantal transacties boven de vraagprijs is echter wel overal toegenomen, uitschieters in Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn de hoekwoningen en appartementen.

Het tweede kwartaal laat zien dat de woningmarkt nog duidelijk in beweging is, maar dat de effecten hiervan per plaats verschillen. De aanpak als u wilt kopen of verkopen is dus ook niet overal gelijk en vraagt volgens WK makelaars om de hulp van een expert.