bouweninhetgroen

“Er zitten grote hiaten in het groenstedelijk bouwen. Vaak zijn de kosten hoger en gaat het trager”, zegt De Vries. Zijn uitspraken zijn opmerkelijk, omdat de PvdA lange tijd juist aandrong op binnenstedelijke ontwikkeling. Zo meldt Cobouw.

De Vries ziet geen andere uitweg meer: “We zitten met elkaar vast in de discussie. Professor Pen (Cees-Jan Pen, ‎Lector Brainport at Fontys Hogescholen, red) houdt niet op met schrijven dat alles binnenstedelijk moet, maar bij transformatie is het meeste laaghangende fruit wel geplukt.”

Gevolgen schaarste

Het PvdA-Kamerlid stelt dat het altijd schipperen is in de politiek. “Natuurlijk is het belangrijk om de open ruimten te bewaken, maar dat mag heel extreem gezegd niet leiden tot grote woningnood en gezinnen die worden gedwongen in huizen te wonen die ze niet kunnen betalen.”

Met het Economisch Instituut voor de Bouw signaleert De Vries een gebrek aan bouwplannen. “Het begint te dringen qua beschikbaarheid. En als dat gebeurt stijgen de prijzen. Te veel partijen hebben bovendien nog altijd belang bij schaarste. Of we iets van de crisis geleerd hebben? Ik raad iedereen aan het rapport van de commissie huizenprijzen nog eens te lezen.”

Niet terug naar Vinex

Publicist en praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, Friso de Zeeuw ziet het ook helemaal misgaan op de woningmarkt. Hij drong vorige week in de Volkskrant aan op een nieuw Vinex-plan van gemeenten en provincies. “Niet reëel”, vindt De Vries.
“We moeten niet altijd denken in oplossingen van vroeger. De vraag naar woningen nu is van een ander soort. Toen bouwden we voor gezinnen, nu zijn er vooral woningen nodig voor tweepersoonshuishoudens en ouderen. Een Vinex voor ouderen en alleenstaanden? Dat woord zou ik nooit gebruiken. Ik wil vooruitkijken.”

Provincies, wees wat soepeler

De Vries is het wel met De Zeeuw eens dat gemeenten en provincies aan zet zijn. “Gemeenten moeten zachte plannen sneller hard maken en provincies moeten ook snappen dat ze niet alleen moeten sturen op precieze aantallen, maar een beetje overcapaciteit moeten toestaan.”

Bewust heeft dit kabinet meer afstand genomen van de woningmarkt. Gemeenten en provincies en provincies moeten samen tot afspraken komen. Alleen als het echt nodig is, grijpt de minister in. 

Blok kan harder optreden

De Vries waagt echter al langer te betwijfelen of Blok de touwtjes wel voldoende strak in handen heeft. “Ik vraag me af of de minister zijn systeemverantwoordelijkheid wel kan nakomen als hij niet wat stelliger optreedt.” De Vries zegt bijvoorbeeld steeds vaker signalen te krijgen over gemeenten die sociale woningbouw zouden weren, omdat ze bepaalde doelgroepen niet zouden willen huisvesten. “Maar dat zullen gemeenten nooit toegeven. Toch zal de minister bij gemeenten die stelselmatig sociale woningbouw weren, harder moeten optreden. Hoe? Dat begint vaak met een stevig gesprek.”

Blok liet vorige week al aan de Tweede Kamer doorschemeren dat hij geen behoefte voelt om wethouders Wonen op andere wijzen achter de broek aan te gaan zitten.

Duurzaamheidsladder frustreert bouwplannen

Wethouders van vooral kleinere gemeenten uiten dat ze wel willen bouwen, maar die ruimte niet krijgen van de provincie. Vooral de zogeheten ‘Ladder voor duurzame verstedelijking” zou veel plannen in de weg zitten.

PvdA’er De Vries herkent dat probleem. “Voor kantoren en de detailhandel heeft de ladder nog wel een goede functie. Voor wonen is het misschien meer een obstakel aan het worden dan een hulpmiddel.”

Aanbodnorm

In haar Verkiezingsprogramma dringt de PvdA aan op een aanbodnorm. Met andere woorden: gemeenten moeten minimaal zoveel bouwplannen hebben. Helemaal uitgewerkt is dat plan nog niet, zegt De Vries.

“Of er sancties moeten komen voor gemeenten die te weinig bouwen? Die kun je altijd nog bedenken, maar alleen al met het simpele feit dat je die norm zou invoeren, druk je gemeenteraden met de neus op de feiten.”

Bron: Cobouw