RICS bepleit gebruik internationale bouwkostenstandaard

151
internationale bouwkostenstandaard

Nederland moet beter inzichtelijk maken hoeveel klimaatmaatregelen kosten, op zowel landelijk en Europees niveau als per woning. Dat stelt het instituut voor taxateurs RICS. Het instituut bepleit invoering van de internationale bouwkostenstandaar ICMS.

Hoe beter het inzicht in de kosten van maatregelen, hoe beter deze kosten kunnen
worden beheerst. En hoe lager ze zullen uitvallen, aldus de oproep van RICS. Ale Europese landen zouden daarom de internationale bouwkostenstandaard ICMS (International Construction Measurement Standard) moeten gebruiken. De ICMS maakt het makkelijker de kosten van bouwprojecten internationaal met elkaar te vergelijken.

Verschil van inzicht

Recent kwam het verschil van inzicht naar buiten tussen het Het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) en de koepel van woningcorporaties Aedes, over de kosten van het
vergroenen van woningen. Het PBL erkende extra kosten voor aannemers, verhuisvergoedingen voor huurders en hogere rentepercentages voor klimaatleningen niet in de berekeningen te hebben meegenomen. Het PBL kon niet zeggen hoeveel duurder het uitvoeren van de maatregelen om zo’n 1,5 miljoen woningen te isoleren en van het gas te halen, gaan kosten. Volgens Aedes lopen de totale kosten voor woningcorporaties in de miljarden en niet in de honderden miljoenen, zoals het PBL berekende. Het verschil bedraagt zeker 40-50%.

Internationale bouwkostenstandaard

Volgens RICS in Nederland kunnen de Europese landen zulke inconsistenties vermijden met de internationale bouwkostenstandaard ICMS. Daarmee kunnen de kosten op een uniforme en consistente wijze worden gepresenteerd en onderling worden vergeleken. Zo kunnen de verschillen tussen de berekeningen die in Nederland zijn gemaakt, elders worden voorkomen. Die vergelijkingen kunnen interessante conclusies opleveren. Zo bleek uit het recente onderzoek op basis van de ICMS dat de bouwkosten in Nederland beduidend lager liggen dan in de andere landen die bij het onderzoek waren betrokken. Dat waren het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Duitsland.

RICS is één van de partners van de internationale ICMS-coalitie, die in 2015 is gevormd tijdens de top van het IMF in Washington. De coalitie heeft tot doel één gedeelde internationale bouwkostenstandaard voor constructiemeting te produceren en te ondersteunen. In september 2019 kwam de tweede editie van de ICMS uit. Deze kostenvergelijkingen zijn vooral belangrijk bij projecten waaraan publieke gelden worden gespendeerd, zoals infrastructuur of, zoals nu in Europa, aan vergroening van woningen en bedrijfsgebouwen.