Vastgoed Actueel hypotheekrenteaftrek

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) is niet van plan om de eigen woning voor mensen met een geringe woningschuld volledig onder te brengen in Box 3. Dit stelt hij volgens am:web in een Kamerbrief over een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het financieel nadeel dat ouderen krijgen door de geleidelijke afschaffing van de Wet Hillen is volgens Snel voorzien.

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) beschouwt net als zijn voorganger de hypotheekrenteaftrek als plicht. Snel is niet van plan om de eigen woning voor mensen met een geringe woningschuld volledig onder te brengen in Box 3, zo stelt hij volgens am:web in een Kamerbrief over een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het financieel nadeel dat ouderen krijgen door de geleidelijke afschaffing van de Wet Hillen is volgens de staatssecretaris voorzien.

Door de Wet Hillen (2005) hebben huiseigenaren bij wie het eigenwoningforfait hoger uitpakt dan de aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Dit is al snel het geval als eigenaren geen of nog slechts een geringe hypotheekschuld hebben. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd de aftrekpost geleidelijk te willen gaan afschaffen.

Bijtelling

In zijn Kamerbrief gaat Snel in op de vraag van Kamerlid Van Rooijen (50Plus) of het negatieve effect van deze maatregel, waarbij per saldo een bijtelling op de verschuldigde inkomstenbelasting kan ontstaan, kan worden weggenomen. Renske Leijten (SP) stelt in dit verband om van de renteaftrek een keuze mogelijkheid te maken zodat kan worden voorkomen dat huizenbezitters per saldo in Box 1 belasting moeten betalen over de eigen woning.

Bewuste keuze

Dit laatste voorstel staat volgens Snel echter haaks op de in het regeerakkoord voorziene (geleidelijke) afschaffing van de regeling Hillen. (…)Het afschaffen van de regeling Hillen houdt de bewuste keuze in om een per saldo heffing niet tegen te gaan. Vanaf het moment dat de regeling Hillen wordt uitgefaseerd, kan een matiging van de tariefcorrectie per definitie niet meer voorkomen dat er per saldo belasting over de eigen woning moet worden betaald.”

Schuld omzetten

Snel wijst wel op de mogelijkheid om een schuld die na 31 december 2012 is afgesloten en waarvoor een fiscale aflossingseis geldt en die kwalificeert als eigenwoningschuld zodanig aan te passen dat die schuld niet meer kwalificeert als eigenwoningschuld, waardoor de rente en kosten niet langer aftrekbaar zijn in box 1. “Dit kan door deze schuld om te zetten in een aflossingsvrije lening waardoor niet langer aan de wettelijk vereiste vormgeving wordt voldaan. Dat de schuld dan in box 3 valt, neemt niet weg dat de eigen woning zelf nog in box 1 valt en hiervoor het eigenwoningforfait in aanmerking wordt genomen. (…)In die zin biedt het voorstel van mevrouw Leijten dan ook geen oplossing.”

Bron: am:web