movinghouse3

Meer en meer mensen hebben verhuisplannen en vooral plannen om een woning te kopen. Vooral stedelingen hebben de meeste verhuisdrang. Voor veel mensen is een toekomstige woning het liefst een nieuwbouwwoning vanwege de energiezuinigheid en het naar eigen smaak kunnen inrichten van de nieuwe woning.

Meer en meer mensen hebben verhuisplannen en vooral plannen om een woning te kopen. Vooral stedelingen hebben de meeste verhuisdrang. Voor veel mensen is een toekomstige woning het liefst een nieuwbouwwoning vanwege de energiezuinigheid en het naar eigen smaak kunnen inrichten van de nieuwe woning.

Nederlanders zijn sterk verdeeld als het gaat om de woonvoorkeuren; waar de één graag in een stadswoning woont in een levendige buurt met volop uitgaansgelegenheden, heeft de ander een sterke voorkeur voor een ruim appartement in een buitenwijk met ruimte, privacy en rust. Dat blijkt vandaag uit uitgebreid onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD, waarin achtergrondgegevens van huishoudens, hun verhuisgedrag in de afgelopen jaren en uitkomsten van een diepgaand, online woonwensenonderzoek zijn gekoppeld en onderzocht.

Stedelingen hebben meeste verhuisdrang

In vergelijking tot voorgaande jaren lijken vooral de meer op de stad georiënteerde Nederlanders verhuisplannen te hebben. 54 procent van de ondervraagden is van plan een woning te kopen, veel meer dan in vergelijking met 2012 toen dit op een dieptepunt zat (48 procent) en 2006 toen het percentage van huishoudens met koopplannen op de top van de markt zat (56 procent). De wil en de wens om te kopen is bijzonder sterk gekoppeld aan de levensfase. Vooral gezinnen, die kind(eren) en carrière combineren, domineren de koopmarkt. Hun koopwens is ongeveer 4 keer zo sterk als bij senioren.

Nederlander wil nieuwbouw: onderhoudsvrij en energiezuinig

Er is een sterke voorkeur voor nieuwbouw; vooral onder gezinnen, tweeverdieners met kind(eren)  alsook onder allochtonen en 55-plussers die (net) genieten van hun pensioen. Deze groepen noemen vooral het gemak en het geringe onderhoud als motieven om een nieuwbouwhuis te verkiezen boven een bestaande woning. Daarnaast staat de energiezuinigheid van een nieuwbouwwoning op een tweede plaats. Het feit dat een nieuwbouwwoning naar eigen smaak kan worden (gebouwd) en ingericht is een derde argument, dat vooral geldt voor modaal tot bovenmodaal verdienende gezinnen en stellen.

Grote diversiteit aan woning- en buurtvoorkeuren

Nederland kenmerkt zich door een grote diversiteit aan woning- en buurtvoorkeuren. Er kunnen maar liefst 50 type woonconsumenten worden gedefinieerd, ieder met een unieke samenstelling van demografische, psychologische en lifestyle kenmerken. Het meest sterk vertegenwoordigd zijn de hoofdgroepen Jonge Digitalen en de Vergrijsde Eenvoud. Stedelijke Balanceerders en Elitaire Topklasse zijn de kleinste groepen in Nederland. Stedelingen, alleenstaand of net samenwonend, wonen het liefst in een grote stad; in een wijk rond het centrum dat veel diversiteit biedt. Anderen, bijvoorbeeld huishoudens met hoge inkomens aan de top van de woningmarkt, kiezen juist voor een homogene buurt en veel privacy. Culturele voorzieningen en/of de nabijheid van een park zijn voor hen belangrijk.

Over het onderzoek

Het BPD Mosaic model geeft inzicht in wie in welke omgeving woont: Zijn het jonge gezinnen of senioren? Verhuizen ze veel of weinig? En als ze verhuizen, wat zijn dan hun woonvoorkeuren? Het segmentatiemodel beschrijft niet alleen de doelgroepen, maar ook hun verhuisgedrag en de meest ideale woning, wijk en buurt. BPD Mosaic 2016 is gebaseerd op een analyse van de achtergrondgegevens van 7,6 miljoen huishoudens in 2015, 3.3 miljoen verhuizingen in de periode van 2006 tot heden en 15.000 online geënquêteerde respondenten uitgevoerd door BPD in 2015. In dit onderzoek worden informatiebronnen gekoppeld, waardoor dwarsverbanden zichtbaar worden en voor verschillende geografische niveaus prognoses naar de toekomst kunnen worden gedaan op zowel kwalitatief als kwantitatief niveau. Maandelijks wordt het model op basis van nieuwe gegevens geactualiseerd. 

Bron: BPD