salarisonderzoek

Nu de huizenprijzen weer stijgen, kunnen steeds minder huizenbezitters een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Cijfers uit de Hypotheek Index laten zien dat 61 procent van de hypotheken in het eerste kwartaal van 2016 werd gesloten met NHG, terwijl één jaar geleden nog ruim driekwart van de hypotheken onder deze regeling viel. Vooral doorstromers op de huizenmarkt hebben geen recht meer op de bescherming die de NHG biedt.

Nu de huizenprijzen weer stijgen, kunnen steeds minder huizenbezitters een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Cijfers uit de Hypotheek Index laten zien dat 61 procent van de hypotheken in het eerste kwartaal van 2016 werd gesloten met NHG, terwijl één jaar geleden nog ruim driekwart van de hypotheken onder deze regeling viel. Vooral doorstromers op de huizenmarkt hebben geen recht meer op de bescherming die de NHG biedt.

“Sinds een jaar zien we dat steeds minder hypotheken met NHG worden afgesloten. Dat is zorgelijk, juist omdat deze regeling in het leven is geroepen om mensen te beschermen tegen de risico’s die de aankoop van een huis met zich mee kan brengen”, zegt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “Nu al is zichtbaar dat een steeds groter deel van de groep doorstromers niet in aanmerking komt voor de NHG, omdat zij doorgaans een duurdere woning kopen.”

Doorstromers

In het eerste kwartaal van 2015 gold dit voor bijna de helft van de doorstromers, blijkt uit cijfers van de Hypotheek Index. Binnen één jaar nam dit toe naar 62 procent. De Jong: “Uit ons onderzoek blijkt dat ook het gemiddelde hypotheekbedrag in het afgelopen jaar flink is gestegen: voor starters met 7 procent en voor doorstromers met 10 procent. We verwachten dat de huizenprijzen blijven stijgen, waardoor een steeds grotere kloof ontstaat tussen de bovengrens van de NHG en het gemiddelde hypotheekbedrag voor doorstromers.”

Voordelen NHG

Naast de zekerheid die een hypotheek met NHG biedt, ontvangt de consument ook een rentekorting bij het sluiten van een hypotheek met NHG. De Jong: “Deze korting is gemiddeld 0,5 procent, maar afhankelijk van de geldverstrekker kan deze korting zelfs oplopen tot 0,8 procent. Bij een hypotheekbedrag van 250.000 euro met een looptijd van 30 jaar kan een rentekorting van 0,5 procent al ruim 100 euro op je maandlasten schelen. Een steeds groter wordende groep doorstromers kan niet meer profiteren van deze rentekorting.”

NHG-grens koppelen aan gemiddelde huizenprijs

De Hypotheker is verheugd dat het Waarborgfonds Eigen Woningen en minister Blok overeenstemming hebben bereikt om de NHG-grens niet verder te verlagen per 1 juli 2016. De grens om in aanmerking te komen voor NHG wordt vanaf januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De Jong: “We onderschrijven het belang om de NHG-grens te koppelen aan de gemiddelde huizenprijs. De NHG behoudt hiermee haar belangrijke positie voor starters op de huizenmarkt. Maar ook het belang van doorstromers moet niet vergeten worden. Het gemiddelde hypotheekbedrag voor doorstromers is in vele gevallen hoger dan de gemiddelde huizenprijs, waardoor deze groep in afnemende mate gebruik kan maken van de voordelen die de NHG regeling biedt.”

Groep doorstromers blijft groeien

Uit de Hypotheek Index blijkt bovendien dat het aandeel doorstromers in Q1 van 2016 met 10 procent gestegen is in vergelijking met een jaar eerder. Ook maken steeds meer doorstromers een afspraak voor een adviesgesprek bij De Hypotheker voor de aankoop van een nieuwe woning. De verwachting is dan ook dat steeds meer huizenbezitters in de komende maanden zullen doorstromen naar een volgende woning. Meer cijfers met toelichting over de hypotheekmarkt in het eerste kwartaal van 2016 zijn te vinden in de Hypotheek Index.

Bron: de Hypotheker