Nederlandse huizenprijzen
De huizenprijzen in Nederland zijn het laatste kwartaal van 2019 harder gestegen dan elders in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

In ons land stegen de prijzen van bestaande koopwoningen met gemiddeld 6,2 procent. Dat is twee procent hoger dan het gemiddelde in Europa.

De prijzen van alle koopwoningen, uitgedrukt in de huizenprijsindex (HPI), stijgen al sinds begin 2014. In het vierde kwartaal van 2019 werd voor een koopwoning 6,4 procent meer betaald dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Forse prijsstijging nieuwbouwwoning

Nieuwbouwwoningen in ons land waren in de laatste drie maanden van vorig jaar zelfs 7,4 procent duurder dan in de vergelijkbare periode in 2018. Deze prijsstijging was hoger dan het derde kwartaal van vorig jaar. Het omgekeerde gold voor de bestaande koopwoningen. De prijsstijging in deze categorie was  ten opzichte van vorig jaar voor de vijfde keer op rij lager dan in het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van 2014 zijn de prijzen van alle koopwoningen alleen maar gestegen. 

De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en nieuwbouwwoningen is de laatste tijd meer in balans gekomen (bron: CBS)

Coronacrisis

Over de huidige prijsontwikkeling van woningen als gevolg van de coronacrisis zijn al diverse persberichten verschenen. Economen van ABN Amro verwachten voor dit jaar dat de prijsstijging afvlakt. Voor volgend jaar wordt gerekend op een daling vanwege oplopende werkloosheid en daarmee een lager besteedbaar inkomen. Volgens de Rabobank dalen naar verwachting vanaf de tweede helft van dit jaar de huizenprijzen enkele kwartalen achtereen. Dit jaar vlakt de prijsstijging van woningen ook af, maar zijn woningen gemiddeld nog 3,9 procent duurder dan in 2019.

Makelaarsland: geen extreme daling

Ook Makelaarsland verwacht geen extreme dalingen van de huizenprijzen. Volgens haar huizenmarktindicator is er nog steeds sprake van woningnood, omdat er minder woningen gebouwd worden dan de behoefte. Bovendien is de hypotheekrente een stuk lager dan tijdens de kredietcrisis in 2008.  Volgens Makelaarsland zal het vertrouwen van de consument allesbepalend zijn. Wel verwacht het bedrijf dat er een kleine prijscorrectie zal plaatsvinden door tijdelijke vraaguitval.