Levensrente hypotheek

Vereniging Eigen Huis komt in actie tegen de verhogingen van de onroerendezaakbelasting (OZB) in veel gemeenten. VEH is vrijdag 9 oktober een petitie gestart om deze lastenstijging voor huiseigenaren te voorkomen.


Veel gemeenten dreigen de onroerendezaakbelasting (OZB) volgend jaar fors te verhogen, met uitschieters naar 25%. Dat is volgens deze gemeenten onvermijdelijk door de grote tekorten voor ouderen (Wmo)- en jeugdzorg. Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt het principieel onjuist en bizar om de lastenverzwaring eenzijdig af te wentelen op eigen huisbezitters.

Extra geld kabinet

Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet extra geld uittrekt om de gemeenten te helpen. “Brede maatschappelijke lasten moeten ook breed worden gedragen”, zegt Nico Stolwijk, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis. “Gemeenten die de begroting niet sluitend krijgen, kunnen maar twee dingen doen: bezuinigen op voorzieningen of de OZB verhogen. Omdat bezuinigen vaak in beperkte mate kan, is de belastingverhoging vaak onvermijdelijk.”

NVM: Top jaar woningmarkt door steden en regio's - Vastgoed Actueel

Verschil woonlasten huurder en huiseigenaar

Volgens VEH moet het kabinet voorkomen dat het verschil in woonlasten tussen huurders en huiseigenaren ieder jaar groeit. Vooral huiseigenaren met een bescheiden inkomen kunnen deze forse lasten steeds moeilijker dragen. Dit jaar betalen eigen huisbezitters gemiddeld €322 euro OZB. Uiteraard betalen huurders deze belasting niet.

Op het moment van schrijven van dit bericht is de petitie 1.850 keer getekend. Het verzoekschrift kan nog tot 6 januari 2021 worden ondertekend.