Vastgoed Actueel Bodemdaling

De bodem in Nederland zakt veel sneller dan verwacht, vooral in de veen- en kleigebieden in het Westen en in Groningen. Dat blijkt uit de bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie. Sommige huizen in die regio’s vertonen dan ook al scheuren en verzakkingen. 

De bodem in Nederland zakt veel sneller dan verwacht, vooral in de veen- en kleigebieden in het Westen en in Groningen. Dat blijkt uit de bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie. Sommige huizen in die regio’s vertonen dan ook al scheuren en verzakkingen. 

Op sommige plaatsen in Nederland gaat het om wel 7 centimeter per jaar, meldt het AD. De daling komt naast de droge zomers door landbouw, zoutwinning en de winning van aardgas. Het gevolg is onder meer dat huizen verzakken. De schade is berekend op 22 miljard euro in 2050, vooral omdat funderingen van gebouwen moeten worden hersteld.   

Einde Nederlandse landschap?

Volgens onderzoeker Ramon Hanssen van de TU Delft hebben we te maken met een serieus probleem. “Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden.” Volgens hem laat de kaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie ernst van het probleem goed zien. De kaart laat, naast de verschillende grondsoorten in Nederland, ook de locatie van olie- of gasvelden zien. “De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen.” 

Schimmels en bacteriën sluipmoordenaars

De bodemdaling verergert het immense funderingsdossier, zegt directeur Dick de Jong van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. “Heel Holland zakt. Ik durf wel te zeggen dat er 700.000 tot 800.000 woningen zijn die bedreigd worden door wat ik nu maar de sluipmoordenaar noem.” Hij doelt op schimmels en bacteriën die funderingspalen aantasten. Maar er is meer. “Er zijn inmiddels vele oorzaken. We hebben de bodemdaling, maar ook de klimaatverandering. Een droge zomer maakt het nog een tandje erger. En we hebben het steeds over veen en klei, maar we krijgen ook meer meldingen van zandgronden, waar door felle buien bodems uitspoelen en huizen scheef gaan staan.”

Zevenaar

Zevenaar is een van de plaatsen in Nederland die de gevolgen ondervinden van de extreme droogte de afgelopen maanden, meldt NRC.nl. In het rivierengebied zijn veel wijken op klei gebouwd en vóór de jaren tachtig veelal niet sterk gefundeerd. Daarbij komen de honderdduizenden woningen die op houten palen in veengrond zijn gebouwd, en die eveneens schade oplopen door droogte en lage grondwaterstanden.

Honderd inwoners gedupeerd

Ze zagen ineens scheuren in hun muren, sinds augustus. “Daar zitten de grootste”, wijzen Jan Bergmans en zijn vrouw Francien van Hulten naar de keuken. “We liggen er niet wakker van, maar we vragen ons wel af: hoe gaat dit verder, wat gaat er met ons huis gebeuren?” Het stel behoort tot de ongeveer honderd inwoners van Zevenaar die de afgelopen weken melding hebben gemaakt van scheuren en verzakkingen. Ook Frans de Hair is gedupeerd. “De deur van m’n huiskamer ging niet meer open”, vertelt hij. “Uiteindelijk heb ik er maar een stukje vanaf gezaagd.” De Hair woont in de wijk Stegeslag. “Wij spreken inmiddels van de wijk Tegenslag.”

Dik pakket klei

De getroffen woningen in Zevenaar zijn begin jaren zeventig zonder heipalen gebouwd op een dik pakket klei, afgezet toen een arm van de Rijn hier nog stroomde. Het heeft er alle schijn van dat onder invloed van de droogte de klei is ingeklonken en de woningen zijn gaan ‘zetten’. 

Bron: NRC.nl, AD.nl