verhuispremie

Het aantal verhuizingen uit de Randstad naar gebieden daarbuiten is in 2020 verder toegenomen. Vooral stellen zonder kinderen en ouderen houden het in de Randstad voor gezien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS ziet tussen 2015 en 2020 een verhuispatroon waarbij elk jaar meer mensen de Randstad verlaten. Tussen april en december 2020 verhuisden 37.000 Randstedelingen naar andere regio’s in Nederland. Andersom zijn in die periode ruim 27.000 mensen juist in de Randstad gaan wonen. Dat aantal blijft volgens het CBS in de afgelopen 5 jaar stabiel. Het gaat daarbij vooral om jongeren die uit huis gaan en twintigers.

Mensen boven de 60 jaar

Het zijn vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan 30 jaar die de Randstad verlaten. De sterkste ontwikkeling is te zien bij mensen van boven de 60 jaar. Van de inwoners van de Randstad tussen de 60 en 70 jaar die in 2020 verhuisden, vertrok 18% naar buiten de Randstad. Dat is een toename van 6% ten opzichte van 2015. Van de stellen zonder kinderen die in 2020 verhuisden uit de Randstad, vertrok ruim 13% naar een regio daarbuiten. Dat was in 2015 nog 10%. In de leeftijdscategorie tussen 18 en 25 jaar verhuisde vorig jaar 12% naar een gebied elders.

Lees verder onder de afbeelding

Verhuizen uit de Randstad

Veluwe

Bij verhuizende Randstedelingen zijn verschillende regio’s in trek, meldt het CBS. Van april tot en met december vorig jaar kreeg de Veluwe er de meeste inwoners bij: zo’n 2000. Ook in Oost-Groningen, grote delen van Drenthe, de Achterhoek, Midden-Limburg, delen van Gelderland en Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) groeide de bevolking door binnenlandse verhuizingen.

Meer hypotheekaanvragen

Cijfers van De Hypotheker in januari onderschrijven de trek naar regio’s buiten de Randstad. Daaruit bleek dat vorig jaar het aantal hypotheekaanvragen fors steeg in Overijssel (+37 %), Groningen (+35%), Flevoland (+32%) en Drenthe (+31%). Huizenkopers zoeken eerst in omliggende gemeenten, maar als daar de mogelijkheden schaarser worden vertrekt men naar steeds verder liggende regio’s, aldus De Hypotheker.

Coronamaatregelen

Mogelijk hebben de coronamaatregelen ook invloed op het verhuisgedrag van mensen, zegt het CBS. Mensen zijn immers meer thuis en hebben daardoor meer behoefte gekregen aan ruimte in en om de woning. Daarnaast is de verwachting dat thuiswerken ook na de pandemie gebruikelijker wordt, waardoor werkenden verder van hun werk kunnen gaan wonen, aldus het onderzoeksbureau.