corp-Nieuwbouw_huizen

Een nieuwe regering moet in haar woningmarktbeleid vooral doorstroming stimuleren. Dat vindt een meerderheid van de ruim 550 makelaars die de Woonenquête hebben ingevuld van NVM.

Om de woningnood effectief te bestrijden, moet een nieuw kabinet voor meer doorstroming zorgen. Dat kan door voor verschillende groepen woningzoekers huizen te bouwen, zegt 71% van de respondenten. Er moeten dus niet alleen goedkope woningen worden bijgebouwd. Iets minder dan een kwart (22%) vindt dat een nieuwe regering vooral moet inzetten op de bouw van starterswoningen.

Winkels en horecagelegenheden

Leegstaande winkels of horecagelegenheden ombouwen om zo meer woningen te realiseren, ziet 76% als een goede optie. Iets minder dan 20% vindt dit zelfs een heel goed idee. Ook het veranderen van de agrarische bestemming van een gebied in een woonbestemming kan een oplossing zijn om meer woningen te realiseren, vindt ongeveer de helft (52%) van de ondervraagden.

Geen regulering woningproductie

De meeste makelaars die de enquête invulden, zijn terughoudend als het gaat om regulering van de woningproductie (huur, koop en prijscategorie) door de overheid. Meer dan de helft (55%) van de makelaars vindt dat geen goed idee. Toch meent ook iets meer dan een derde van de respondenten dat de overheid juist wel moet ingrijpen, omdat de markt niet zorgt voor voldoende betaalbare woningen.

Lees verder onder de grafiekwoningnood bestrijden

Nieuwbouw

Waar moet nieuwbouw komen? Van de respondenten geeft 73% aan dat niet alleen binnenstedelijk gebouwd kan worden. Juist het buitengebied is hard nodig om de 100.000 woningen per jaar te realiseren, vinden zij. Bij buitenstedelijke nieuwbouw zijn er wel de nodige knelpunten. Dat zijn vooral de lange planprocedures en het gebrek aan ingeplande locaties voor nieuwbouwwoningen bij gemeenten.

Lees verder onder de grafiekRealiseren van nieuwbouw

Minister van Wonen

Een minister van Wonen aanstellen in de nieuwe regering is onder partijen die actief zijn op de woningmarkt een veelgehoorde wens. Van de makelaars die de Woonenquête invulden, is 59% voorstander van een dergelijke minister, die de regie overneemt van lagere overheden (provincie en gemeente) in de bouwopgave. Een derde van de ondervraagden ziet daar niets in.

Helder signaal

NVM-voorzitter Onno Hoes ziet in de uitkomsten van de enquête ‘een helder signaal vanuit de praktijk’ dat een nieuw kabinet moet doorpakken met woonbeleid. “Deze heldere boodschap kan en mag een volgend kabinet niet meer naast zich neerleggen. Bovendien levert een actieve woningmarkt veel banen op en dat kan in het post-coronatijdperk enorm helpen om de economie een flinke impuls te geven.”