Energieneutrale nieuwbouw

Bouw en renoveer minstens 1 miljoen energieneutrale woningen in stedelijk gebied. Dat is één van de adviezen van Bernard Wientjes aan het kabinet, dit meldt Cobouw aan de hand van een concept van de Bouwagenda dat hij in handen heeft. 

Bouw en renoveer minstens 1 miljoen energieneutrale woningen in stedelijk gebied. Dat is één van de adviezen van Bernard Wientjes aan het kabinet, dit meldt Cobouw aan de hand van een concept van de Bouwagenda dat hij in handen heeft. 

Wientjes, oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW is door drie VVD-minister gevraagd om met de bouwsector een bouwagenda voor de komende jaren op te stellen. Hij werkt nog aan de definitieve versie, maar uit het concept valt al een duidelijke lijn te destilleren.

Geen tijd te verliezen

Zo waarschuwt de denktank van Wientjes dat er met het oog op internationale klimaatdoelstellingen en een naderende vervangingspiek van bruggen en viaducten nauwelijks tijd te verliezen is. Op meerdere fronten is volgens de opstellers van de Bouwagenda een “revolutie” nodig om kosten te kunnen drukken en innovaties te laten doorbreken. 

In het concept staan een aantal concrete doelstellingen. Zo moet de “Stroomversnelling” (verduurzaming woningvoorraad corporaties) in 2021 zijn opgeschaald tot een aantal van 100.000 ‘nul-op-de-meterbeurten’ per jaar en moeten alle Nederlandse scholen in 2030 gezond zijn.

Verstandige verstelijking 

Ook op het gebied van energieneutrale nieuwbouw heeft Wientjes vergaande plannen. Gesproken wordt over “verstandige verstedelijking” met aandacht voor mobiliteit, stad en land en een bijbehorend programma van 1 miljoen energieneutrale woningen in 2021.

Aardbevingsbestendig bouwen en het vervangen van verouderde bruggen, sluizen, dijken en riolen vragen de komende jaren ook om een slimme en gezamenlijke aanpak, vinden de opstellers. Financiering is verder een belangrijk onderdeel van de Bouwagenda. Ook daar zijn nieuwe oplossingen voor nodig.

Beginnen met vier projecten

Elf thema’s krijgen bijzonder aandacht. De taskforce wil echter in 2017 beginnen met vier projecten. Welke dat zijn is nog onbekend, maar de Bouwagenda zoekt aansluiting bij bestaande initiatieven en denkt er ongeveer 60 miljoen euro voor nodig te hebben.

“Nadrukkelijk moet dit niet de zoveelste offerte worden aan het kabinet”, licht Ben Spiering van de Bouwagenda toe. “Een charmeoffensief? Ook wel, maar het kan ook de maatschappelijke relevantie van de bouw een boost geven.”

Hoger rendement

Met de Bouwagenda beoogt het kabinet een kwaliteitsprong en een schaalsprong in de bouw. De kwaliteitsprong moet leiden tot een hoger maatschappelijk rendement op investeringen. De schaalsprong moet leiden tot het grootschalig toepassen van nieuwe concepten en technieken.

Een ander doel is dat de bouw in 2030 vijftig procent minder primaire grondstoffen gebruikt. In 2050 moet de sector in zijn geheel circulair zijn. De productiviteit van de sector moet in 2025 tien procent hoger liggen dan nu. Tot slot moeten bouwbedrijven in de nabije toekomst “de lijsten aanvoeren van de meest aantrekkelijke werkgevers.”

Bouwparlement

Aan de bouwagenda werken zo’n beetje alle bloedgroepen uit de sector mee, besluit Spiering. “Je kunt spreken van een bouwparlement van ongeveer 300 mensen uit het veld.”De taskforce Wientjes is in het leven geroepen door drie VVD-ministers. Kamp, Blok en Schultz. Het is de bedoeling dat Wientjes de bouwagenda op 28 maart aanbiedt aan de drie ministers.

Bron: Cobouw