woningprijzen Amsterdam

De woningprijzen in Amsterdam vlakken af. In januari is er zelfs een lichte daling. Dat heeft Ortec Finance berekend.

Ook in de eerste maand van 2020 zijn de woningprijzen gemiddeld gestegen. Op jaarbasis is de stijging in Nederland meer dan 6%. Er werden meer dan 22 duizend woningen verkocht, dat zijn er ruim duizend minder dan een jaar geleden. Dit blijkt uit het Ortec Maandalert Woningmarkt.

woningprijzen Amsterdam
Bron: Ortec Finance

De prijsontwikkeling in de provincie Noord-Holland blijft achter bij de prijzen in de rest van de randstad. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afvlakking in Amsterdam. De lichte daling daar staat in schril contrast met de andere G4-steden. Van deze steden stijgen de prijzen in Utrecht het hardst en zit Rotterdam vrijwel op dezelfde stijging (ruim 1%). In Den Haag vallen de prijsstijgingen weer lager uit (0,09%). Hieraan is duidelijk af te lezen dat Amsterdam een afwijkende prijsontwikkeling heeft. Over 2019 stegen de prijzen hier na de hausse van 2018 al een stuk minder hard. Dit lijkt zich in 2020 door te zetten.

Aantal transacties
Bron: Ortec Finance

De prijzen stegen in januari het hardst in Deventer (bijna 1,3%). In de regio rondom Deventer stijgen de prijzen wat harder dan gemiddeld. Op jaarbasis heeft Schiedam nog steeds de hoogste stijging ten opzichte van vorig jaar (ruim 11,2%) en Oostzaan de laagste prijsstijging, net geen 2,8%.